Pireco Gezonde Groei

Pireco aardbeien special (teeltadviseur aan het woord)

Hoe kijkt Leo Mabesoone naar het gebruik van Pireco producten in de aardbeienteelt
04-05-2020

De aardbeienteelt is een intensieve teelt, waarin we te maken kunnen krijgen met aantastingen door verschillende ziektes en plagen. Zowel de planten als de vruchten kunnen bedreigt worden door plagen zoals schimmels en insecten. Het schade beeld in de teelten is verschillend zo zijn in de vruchtenteelt trips, luis, meeldauw en botrytis veel voorkomende plagen. In de vermeerdering kunnen de planten bedreigd worden door aaltjes, luizen, engerlingen, emelten en andere bodeminsecten. Kortom; heel wat uitdagingen!

Stimuter zorgt voor goede beworteling

Belangrijk bij een hoge weerbaarheid van de plant is een goede beworteling. Om dit te realiseren heeft Pireco speciaal Stimuter ontwikkeld. Zowel in de opkweek als vruchtenteelt zijn hier veel goede resultaten behaald. Met name doordragers zijn zwakker op de beworteling en reageren heel positief op Stimuter. Als de plant een goede beworteling heeft is de opname van allerlei voedingselementen beter en is de plant daardoor meer in balans.

Leo Mabesoone

De producten Folisec en Herfosec kunnen een bijdrage leveren om de tripsdruk te verlagen

Schade door aaltjes bij vermeerderingsplanten

Bij de teelt in de vollegrond kunnen aaltjes voor schade zorgen aan de planten. Velden met vermeerderingsplanten staan meestal op lichtere zandgronden en hebben daar een grote kans op schade.

Een van de hulpmiddelen is de teelt van Tagetes voor de teelt van de aardbeien. Tagetes heeft met name een reducerende werking op het vrijlevende aaltje Pratylenchus Penetrans. Andere vrijlevende aaltjes zoals Trichodoriden spelen ook een grote rol. Het product Nemater is opgebouwd uit kruid- en plantextracten, waaronder extracten van Tagetes. Door het product preventief toe te passen ondersteun je de opbouw naar weerbaarheid bij aanwezigheid van vrijlevende aaltjes.

Schade door bodeminsecten

Bij de teelt in de vollegrond hebben we te maken met schade veroorzaakt door bodeminsecten, zoals engerlingen, ritnaalden en emelten. Deze insecten kunnen enorme schade aanrichten. Een aantal behandelingen met het product Tercol geeft een goede weerbaarheid bij de aanwezigheid van deze bodeminsecten.

Schade door trips in de vruchtteelt

Bij de vruchtteelt worden de problemen met trips de laatste jaren groter doordat veel chemische middelen minder of helemaal niet meer gebruikt mogen worden. Met name bij doordragers is trips een grote uitdaging. De bemesting speelt hierbij ook een grote rol. Belangrijk is om voldoende sporenelementen te geven aan de plant en het is belangrijk dat er niet te veel nitraat opgebouwd wordt in de plant. Bij te veel nitraat is de plant in onbalans en veel gevoeliger voor trips.

De producten Folisec en Herfosec kunnen een bijdrage leveren om de tripsdruk te verlagen. Folisec kan prima meegegeven worden bij druppelirrigatie en Herfosec kan gespoten worden over het gewas. Belangrijk is om preventief te beginnen met de behandelingen om zo de plant tijdig weerbaar te maken. Het beste resultaat wordt behaald als de eerste behandeling uitgevoerd wordt voordat de bloemen verschijnen. Het toevoegen van een uitvloeier/opname-verbeteraar kan de werking bevorderen. Met de combinatie met het product EVR zijn goede ervaringen opgedaan.

Hardnekkige schimmel

Meeldauw is een schimmel die zeer hardnekkig kan zijn, de plant daarom preventief beschermen is heel belangrijk. Zit meeldauw eenmaal in het gewas dan is het er heel moeilijk uit te krijgen. Zonder chemie lijkt dat niet te lukken. Met behulp van plantversterkers kan de plant wel weerbaarder gemaakt worden tegen deze schimmel en daardoor kan het aantal chemische bespuitingen gereduceerd worden. Dit is belangrijk omdat de afnemer een eindproduct wilt met weinig of geen residu. De aardbeiplanten in de eerste groeifase spuiten met Herfomyc helpt hierbij.

De toekomst van Pireco 

De toekomst voor het gebruik van Pireco producten in de aardbeienteelt zie ik positief in. Als de producten op de juiste manier toegepast worden, dan kan er met Pireco in de aardbeienteelt veel narigheid voorkomen worden. We zullen moeten zorgen voor een betere plantweerbaarheid, zodat aardbeienplanten sterker zijn tegen ziekten en plagen. Een goede voorlichting en begeleiding door teeltadviseurs is daar essentieel bij.

Meer weten? Neem contact op met Pireco of Leo Mabesoone

Schrijf u nu in voor de Pireco Kennis Update
Regelmatig versturen wij onze Kennisupdate. Deze staat vol met actuele informatie, proeven en ervaringen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in!
We respect your privacy.