Pireco Gezonde Groei

Schade door wantsen in knolselderij (Marijn Nap, teeltadviseur Vlamings BV)

Aanprikschade door wantsen maakt knolselderij onverkoopbaar
11-08-2020

Marijn Nap is al jaren teeltadviseur in zowel de gangbare- als de biologische teelt bij Vlamings BV in Steenbergen (NB). Vlamings BV is een toeleverancier van onder andere gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en meststoffen. Voor de Pireco Kennis update van augustus heeft Marijn een artikel geschreven over wantsen in knolselderij.

Wantsen zorgen voor veel problemen in de teelt van knolselderij

“In de gangbare landbouw zijn enkele oudere chemische middelen niet meer toegestaan voor de bestrijding van wantsen en luizen in knolselderij”, aldus Marijn. Een goedkope oplossing is daardoor komen te vervallen. De schade die wantsen in knolselderij kunnen aanrichten is enorm. In de biologische landbouw zijn al helemaal geen mogelijkheden voor het bestrijden van de wantsen. Een aantasting leidt tot ernstige opbrengstderving en daarnaast zorgt het er in veel gevallen voor dat een deel van het gewas niet meer te oogsten is.

Aangeprikte selderij door wants

Op het moment dat het jonge blad in de kern van de plant wordt aangeprikt door wantsen, is er geen aanwas meer van blad. Hierdoor wordt het product onverkoopbaar.

Het is belangrijk om de wantsen in de teelt van knolselderij goed in de gaten te houden. Op veel percelen kan de druk hoog oplopen en is het beheersen daarvan, zowel in de gangbare als in de biologische teelten, noodzakelijk. De kleine schildachtige beestjes  prikken in de jonge blaadjes van knolselderij en zorgen ervoor dat de blaadjes in het hart van de plant afsterven. Als er niets aan de aanwezigheid van wantsen wordt gedaan, zorgen de wantsen ervoor dat knolselderij geen nieuw blad meer aanmaakt.

Controleer het gewas daarom regelmatig op de aanwezigheid van wantsen.

Schadeverschijnselen door wantsen

Knolselderij wordt meestal geplant. Zo’n plantje begint met 4 tot 6 bladeren. Tijdens de normale groei scheuren na verloop van tijd telkens de buitenste bladeren af door het steeds groter worden van de knol. De oudste bladeren vallen daardoor steeds weg. Dat is niet erg, want zo groeit knolselderij. Op het moment dat het jonge blad in de kern van de plant wordt aangeprikt door wantsen, is er geen aanwas meer van blad voor het groter groeien van de knol. Het jonge blad dat is aangeprikt door de wantsen sterft af en valt weg. Op de plek waar het jonge blad vastzit aan de knol ontstaat een wondje en via dat wondje kunnen vooral bij vochtige weersomstandigheden andere pathogenen de knol aantasten, waardoor deze zelfs helemaal kan wegrotten.

Let op! De schade van wantsen niet verwarren met kwade harten door borium en/of calciumgebrek.

 

Brandnetelwants

Groene appelwants

Soorten wantsen

Er zijn diverse soorten wantsen die vóórkomen in knolselderij. De meest bekende soorten zijn de brandnetelwants en de groene appelwants. De brandnetelwants overwintert normaal gesproken op beschutte plaatsen tussen afgevallen bladeren en resten van (verdroogde) brandnetels. De groene appelwants heeft vele houtige waardgewassen waar ze in overwintert. De volwassen wants legt de eitjes op kruidachtige planten, waarop de volgende generatie tot ontwikkeling kan komen. Juni, juli en augustus zijn de maanden waarin de wantsen het meest actief zijn en in welke maanden de meeste schade in gewassen zoals knolselderij ontstaat. Volgens onderzoek van de Groene Vlieg zijn ook de dwergschaduwwantsen grote veroorzakers van schade in knolselderij. Nieuw onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen in de soorten wantsen en om de plaagbeheersing nog beter onder controle te krijgen.   

Wantsen op biologische wijze lastig te beheersen

In de gangbare landbouw zijn er nog enkele mogelijkheden om de wantsen écht te bestrijden. Om de impact van wantsen te verminderen zijn in de biologische en chemievrije teelt de meeste toepassingen preventief gericht op het verdrijven en beheersen van de wantsen.

De bestrijding met natuurlijke vijanden zoals roofwantsen (Orius spp en Macrolophus caliginosus) is in de teelt van knolselderij niet of nauwelijks onderzocht. Het uitzetten van deze natuurlijke vijanden is daarentegen ook een kostbare zaak.

De mogelijkheden om de kans op aantasting te verkleinen zijn:

  • Voorkomen en opruimen van onkruiden zoals brandnetels, kruiskruid e.a. in en rondom het perceel.
  • Evenwichtige bemesting, die ervoor zorgt dat een plant vitaler en minder aantrekkelijk wordt voor eiafzet.
  • Het gewas onaantrekkelijk maken door middel van geur- en smaakstoffen.

Biostimulanten van Pireco

Indien u aantastingen van wantsen in knolselderij verwacht kunt u met preventieve teeltmaatregelen gaan werken. Daarbij kunt u door enkele producten van Pireco toe te passen die de wortelgroei en weerbaarheid stimuleren, om zo een aantasting te voorkomen of te reduceren.

Biostimulanten van Pireco ondersteunen de plant bij de opbouw van een betere weerbaarheid bij abiotische stress én aantasting door ziekten en plagen. Het product Stimuter zorgt voor een betere wortelontwikkeling, waardoor de opname van water en voedingsstoffen beter gewaarborgd is. Het product Herfosec is ontwikkeld om planten te ondersteunen bij de opbouw naar weerbaarheid bij de aanwezigheid van bovengrondse insecten zoals wantsen. In de praktijk zijn enkele toepassingen met 10 L Herfosec + 1 L EVR met een interval van 7-10 dagen zeer effectief gebleken. Met name de sterke geur- en smaakstoffen in de Herfosec zorgen ervoor dat wantsen geen eitjes willen afzetten in knolselderij.

Tot slot

Voorkom schade van wantsen in knolselderij door regelmatig te monitoren. Zodra u de eerste wantsen of wantsenschade heeft gevonden is het belangrijk om direct actie te ondernemen. Herfosec helpt om de druk en schade van wantsen in knolselderij te beperken.

Meer weten? Neem contact op met Marijn Nap of Pireco.

Schrijf u nu in voor de Pireco Kennis Update
Regelmatig versturen wij onze Kennisupdate. Deze staat vol met actuele informatie, proeven en ervaringen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in!
We respect your privacy.