Pireco Gezonde Groei

Bladbespuitingen

Wat is nu eigenlijk de ideale manier om blad- en combinatiebespuitingen uit te voeren?
01-05-2020

Bladbespuitingen kunnen een krachtig instrument zijn om zowel de bodemgezondheid maar ook de plantgezondheid directer en sneller te verbeteren. De route naar een gezonde bodem gaat immers via een gezonde plant, bladopname kan daarbij een belangrijke rol spelen. Bladbespuitingen kunnen daarom een bijdrage leveren aan een gezonde bodem.

De spelregels

Nu de eerste gewassen boven de grond staan zal het niet lang meer duren voordat bladbespuitingen zullen worden uitgevoerd. Wat zijn echter de spelregels voor het samenstellen van een goed mengsel, zeker als je ook biostimulanten wilt gebruiken? Allereerst vragen wij altijd terughoudendheid in het mengen van Pireco producten met chemische middelen. Het is namelijk maar de vraag of de producten elkaar verdragen. Wordt er toch een mengsel samengesteld dan zijn de volgende richtlijnen van belang.

 

Het samenstellen van een goed mengsel is echter meer dan het lukraak bij elkaar gooien van enkele producten of toevoegingen

Hoe stel je een goed mengsel samen

Het combineren van meerdere producten in één bespuiting, is in de praktijk een vaak toegepaste handelwijze. Het samenstellen van een goed mengsel is echter meer dan het lukraak bij elkaar gooien van enkele producten of toevoegingen. Belangrijk is dat de spelregels voor het samenstellen in acht worden genomen. Denk daarbij aan de mengvolgorde, de kwaliteit van het water, maar ook het tijdstip van toepassen en het uitvoeren van een proefbespuiting. Om enige zekerheid van de veiligheid van het mengsel in te bouwen, is het daarnaast verstandig het mengsel een nacht in een potje te laten staan en te zien wat er gebeurt. Schuimt het of ontstaan er andere vreemde reacties dan weet je dat het elkaar slecht verdraagt en zul je het niet moeten gebruiken. Hieronder gaan we daarom wat dieper in op het samenstellen van een mengsel.

Een tankmix zou uit de volgende bestanddelen kunnen bestaan:

 • Schoon water*
 • Uitvloeiers/hechters
 • Hoofd- of sporenelementen
 • Biostimulant
 • Microbiële biostimulant
 • Gewasbeschermingsmiddel

Wat is nu de juiste volgorde?

 1. Water, vul 80-90% van de tank, waarom zoveel? Het zo snel mogelijk verdunnen van het gewasbeschermingsmiddel voordat het in aanraking komt met de biostimulant
 2. Gewasbeschermingsmiddel
 3. Voedingselementen (meststoffen)
 4. Biostimulanten, hieronder vallen de Pireco producten
 5. Microbiële biostimulanten (b.v. humuszuren)
 6. Microbiële inoculant (b.v. mycorrhizae)
 7. Uitvloeiers/hechters

*Opmerkingen bij water:
De kwaliteit van het water is van groot belang, het grootste aandeel in de tankmix is water en de kwaliteit van het water kan een grote en soms misschien wel de  grootste beperkende factor zijn voor bladbespuitingen. Water moet niet te hard zijn, een hardheid tussen de 6-14 °DH (Duitse hardheid) is gewenst. Hard water bevat veel Ca en Mg ionen die een verbinding aan kunnen gaan met bicarbonaat, deze slaan dan neer als Ca- en Mg-carbonaten.

Het synergistisch stapelen van producten

De stofwisseling van planten met tekorten verloopt niet goed. Het opheffen van een tekort aan bepaalde elementen via een bladbespuiting is dan een logische stap. Hoe kun je het effect van de bespuiting versterken? Door het gelijktijdig toepassen van een biostimulant! Bepaalde combinaties van producten kunnen een sterker effect geven dan wanneer afzonderlijk toegepast. Als er een tekort is vastgesteld in de plant van bepaalde elementen, heeft het zeker zin tegelijkertijd een biostimulant toe te passen. De plant komt beter in balans met de biostimulant, en de biostimulant presteert beter als de plant een sterke nutriënten basis heeft. De combinatie kan dan een beter resultaat geven. Natuurlijk is voorzichtigheid geboden met combinaties en de dosering van meststoffen, met name sporenelementen. Een tekort is op te heffen een teveel moet je uitzitten. Doe daarom altijd een proefbespuiting en zorg dat je niet overdoseert, zowel wat betreft de concentratie, maar ook met betrekking tot de hoeveelheid per m2 .

De tankmix

De kenmerken van een goed samengestelde tankmix bevat de volgende eigenschappen:

 • pH: tussen de 5,2-6,4
 • EC: bij wekelijkse tot twee wekelijkse bespuitingen niet boven de 3,8 EC uitkomen
  bij bespuitingen met een interval  langer dan 14 dagen is dat minder van belang

Het belang van de relatieve vochtigheid

Als we een bladbespuiting toepassen dan willen we graag effect hebben. Het is daarom van belang dat het blad niet te snel droogt. In vochtige ruimtes zijn we bekend met stoffen die water aantrekken zoals bijvoorbeeld calciumchloride. Meststof neemt water op uit de luchtvochtigheid aan het bladoppervlak, afhankelijk van de mate van hygroscopiciteit. Calciumchloride (CaCl2) heeft een zeer hoge hygroscopiciteit van 32% en zoekt agressief naar vocht, terwijl dat van kaliumsulfaat (KSO3) zeer laag is, waardoor een verzadiging van de lucht met bijna 98% nodig is om op te lossen.

Bovenstaande betekent dat als een spuitoplossing een kleine hoeveelheid middel bevat dat hygroscopisch is en dus vocht aantrekt, het toegepaste product langer de kans krijgt om het blad binnen te komen. Het blijft dan vanwege de aanwezigheid van het hygroscopische middel lang in vloeibare vorm aanwezig zelfs bij een lage RV. Zorg er wel altijd voor dat je voorkomt dat het middel uit kan zakken naar de bladranden c.q. bladpunten.

Optimale spuittijdstip

 • Vroeg in de morgen of laat in de avond
 • Niet bij regen, geldt niet voor bodemtoepassing die via het blad gegeven worden
 • Niet bij zware dauw
 • Niet bij blad temperatuur van boven de 25,5° C

Bladbespuitingen kunnen bijdragen aan balans in de plant. Mengsels met biostimulanten en andere producten of toevoegingen moeten wel op de juiste wijze worden samengesteld en uitgevoerd. Worden de spelregels in acht genomen, dan kunnen ze zeker een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid en dus aan de weerbaarheid van de plant en de bodem.

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Spuit
Schrijf u nu in voor de Pireco Kennis Update
Regelmatig versturen wij onze Kennisupdate. Deze staat vol met actuele informatie, proeven en ervaringen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in!
We respect your privacy.