Pireco Gezonde Groei

Element van de maand, kalium II

Interacties tussen kalium en andere elementen
02-04-2020

In deel 1 hebben we gezien welke functies kalium heeft in de stofwisseling van de plant. In deel 2 bespreken we de interacties tussen kalium en andere elementen en wat dit betekent voor de weerbaarheid van de plant.

Deel 1 gemist? Klik hier 

Kalium en natrium

Een bodem bestaat uit meerdere elementen. Al die elementen oefenen invloed uit op elkaar. Sommige werken graag samen, andere hebben een wat moeizamere relatie. Laten we als voorbeeld eens de relatie tussen kalium en natrium nemen. Een plant kan moeilijk onderscheid maken tussen deze elementen, hij neemt beide net zo makkelijk op.

Dat betekent dat als er meer natrium dan kalium aanwezig is, de plant natrium op zal nemen. Is dat erg? Zolang het koel weer is, niet. Wordt het echter warm en droog dan ontstaan makkelijk problemen. Het natrium in de celwanden begint dan uit te zetten waardoor de wand kan barsten. Vooral erwten en bonen zijn hier gevoelig voor. Het heeft dan iets weg van schade door nematoden maar dat is het niet, het is een elementen probleem.

Pireco-Mulders-Chart-Kalium

De rol van kalium bij ziekten en plagen

Enzymen zijn enorm belangrijk in de stofwisseling van de plant, als er te weinig kalium beschikbaar is zullen sommige enzymen dan ook niet goed functioneren. Dat betekent niet alleen dat de plant minder reserve aan zetmeel op kan slaan, maar ook dat er een ophoping van oplosbare koolhydraten plaats vindt. Wat betekent dat? Onderzoeken hebben aangetoond dat de meeste plantenetende insecten onder andere koolhydraten gebruiken als voedingsmiddel. De makkelijk beschikbare suikers als gevolg van lage gehaltes van beschikbare kalium, kan insectenvraat dus in de hand werken.

Daar komt nog bij dat voor de opbouw van eiwitten in de plant kalium ook noodzakelijk is. Als er onvoldoende beschikbaar is, wordt dat proces van opbouw verstoord. Minder opgebouwd eiwit is goed nieuws voor insecten, deze hebben een vrij eenvoudig spijsverteringssysteem dat moeilijk de complexere eiwitten af kan breken. Een plant met meer complexere eiwitten is dus moeilijker verteerbaar voor het insect en is daarom een slechtere voedingskeuze.

Het volgende voorbeeld benadrukt nog maar eens dat we niet per se naar een element op zichzelf moeten kijken maar altijd in relatie tot andere elementen. Het betreft de tarwehalmdoder, Geaumannomyces graminus var. tritic. Kalium verergert deze schimmel als er onvoldoende stikstof en fosfor aanwezig is. Zijn stikstof en fosfor wél in voldoende mate aanwezig dan zien we een afname van de ziekte. Het gaat dus om het gehele plaatje niet om de afzonderlijke elementen. De volgende zin moet dan ook in het juiste perspectief worden geplaatst; weerbare planten bevatten meer kalium dan vatbare planten.

Bemesting

Bemesting heeft invloed op de stofwisseling van de plant. Bemesting kan deze weerstand bevorderen of juist verzwakken. Factoren die de weerstand van de plant bevorderen zijn toegeschreven aan veranderingen in de beschikbaarheid van eiwitten of aminozuren, maar ook aan een verminderde doorlatendheid van de cel en mindere gevoeligheid van het weefsel voor bijvoorbeeld penetratie. Het aminozuur arginine neemt toe als het kalium gehalte in de plant toeneemt. De weerstand van de aardappelplant tegen phythophthora neemt toe bij meer kalium als gevolg van de schimmelwerende werking van arginine op het blad. Exudaten van arginine remmen de kieming van sporen van phythopthora infestans op het blad. Deze werking was het laagst bij onvoldoende kalium, waarbij tegelijkertijd hoge gehaltes aan stikstof en fosfor beschikbaar zijn.

De rol van hardheid van de plant

Een letterlijk hardere plant speelt ook een rol bij weerstand tegen ziekten en plagen. Meer afzetting van kiezel in de celwand van de plant is een mogelijke verklaring voor deze verhoogde weerbaarheid. Kalium kan namelijk samen met fosfor, zorgen voor de ontwikkeling van een dikkere cuticula en ook dikkere celwanden. Hoe dikker en harder het weefsel en hoe meer vetten en oliën het blad bevat, des te meer is er een mechanische barrière voor infectie van bijvoorbeeld schimmels. Tarwe kan nogal gevoelig zijn voor roest bij hoge giften van stikstof, het tegelijkertijd toepassen van kalium kan dit compenseren.

Kalium is dus een veelzijdig element welke in grote hoeveelheden wordt opgenomen door de plant. Het speelt een belangrijke rol bij de stofwisseling en daardoor ook bij de weerstand van de plant tegen ziekten en plagen. Het is echter van groot belang kalium te zien in zijn relatie tot de andere elementen. Als we dat doen dan is het wederom een belangrijk instrument voor een weerbaar gewas. Daarnaast spelen biostimulanten een grote rol bij de opname van elementen waaronder kalium.

Biostimulanten

Biostimulanten bevorderen de groei en ontwikkeling van planten gedurende de gehele levenscyclus van het gewas, van de ontkieming van het zaad tot de rijpheid van de plant op een aantal aangetoonde manieren. Al de Pireco producten zijn gebaseerd op het stimuleren van de bodem en het gewas. Het zijn dus geen bestrijdingsmiddelen die een belager doden. Niet de dood van de belager staat voorop maar de gezondheid van de bodem en de plant. Dit is een tegengestelde visie aan bestrijden. Bestrijden kan soms nodig zijn.

De praktijk laat echter zien dat een met biostimulanten behandelde plant niet alleen beter reageert op chemische gewasbeschermingsmiddelen, maar ook dat je minder vaak een chemische behandeling hoeft uit te voeren. Dit kan met het slinkende pakket aan middelen wat ons nog ter beschikking staat een belangrijke sleutel zijn in het behoud van wat we nog hebben. Daarnaast zorgt de biostimulant Stimuter voor een betere opname van de aangeboden of aanwezige voedingsstoffen wat mede een belangrijke rol speelt bij de weerbarheid van de plant.

Meer weten? Neem contact op.

Schrijf u nu in voor de Pireco Kennis Update
Regelmatig versturen wij onze Kennisupdate. Deze staat vol met actuele informatie, proeven en ervaringen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in!
We respect your privacy.