Pireco Gezonde Groei

Element van de maand november, stikstof III

De rol van stikstof bij ziekten en plagen
01-11-2019

In het eerste deel van 'Element van de maand, stikstof' hebben we besproken hoe een plant stikstof opneemt. In het tweede deel van de serie hebben we de relatie tussen parasieten en stikstof beschreven. Deze maand is het laatste deel aan de beurt en behandelen we enkele oplossingen voor de geschetste problemen in de eerste twee delen.

Element van de maand, stikstof I gemist…
Element van de maand, stikstof II gemist…

Stikstof meest essentiële element

Van alle essentiële elementen die een plant nodig heeft staat stikstof op de eerste plaats. Het element is betrokken bij diverse stofwisselingsprocessen en is een onderdeel van eiwitten. Daarnaast maakt stikstof deel uit van verbindingen die betrokken zijn bij de weerstand van de plant tegen ziekten en plagen.

Stikstof kan op die manier een belangrijke rol spelen in de beheersing van ziekten en plagen, deze rol is over het algemeen indirect maar desalniettemin belangrijk om de kans op een gezond gewas te verhogen.

Nitraat

Bemesting is maatwerk waarbij de balans tussen de beschikbare elementen misschien wel het zwaarst te

Wat kunnen we zelf praktisch doen?

Beschouw de volgende punten:

  • Zorg voor een evenwichtig bemestingsprogramma

Dit lijkt een open deur maar een onbalans van elementen kan net zo schadelijk zijn voor plantengroei en ziekteresistentie als een tekort. Kalium vermindert take-all-in tarwe maar dan moet er wel voldoende stikstof en fosfaat beschikbaar zijn. Het gaat dus niet per se om de afzonderlijke elementen maar meer om  de verhouding waarin ze tot elkaar staan. Zo houdt ook de ziektebeheersing van Streptomyces schurft bij aardappel en knolvoet bij kruisbloemigen meer verband met de juiste verhoudingen tussen K en Mg en Ca en N dan  met de daadwerkelijke hoeveelheid van de afzonderlijke elementen.

  • Geef stikstof op het juiste tijdstip, niet te vroeg maar ook niet te laat

Minerale voedingsstoffen worden toegepast om te voorzien in de potentiële behoefte aan een efficiënte gewasproductie op een economisch en ecologisch verantwoorde wijze. De behoefte aan en opname van nutriënten is echter afhankelijk van de groeifase van de plant, de beschikbaarheid van nutriënten in de bodem, het tijdstip van toepassing, de microbiële activiteit en de algemene gezondheid van de plant. Geven we de stikstof in één keer dan bestaat het gevaar van een aanvankelijk teveel en een later tekort. Ook de invloed van zo’n eenmalige gift op ziekten is waargenomen. Gedeelde giften bij wintertarwe bijvoorbeeld waarbij een maand na de eerste stikstof toepassing een tweede toepassing werd gegeven leidde tot minder echte meeldauw dan wanneer alles in één keer werd gegeven.

  • Gebruik verschillende vormen van stikstof om ziekten te beheersen

Pak die vorm van stikstof die de ziekte vermindert of op zijn minst geen effect heeft op de ziekte. Zo is vastgesteld dat ammoniumsulfaat minder Verticillium en meer oogst gaf in aubergine dan wanneer ammoniumnitraat werd gebruikt. Take-all (tarwehalmdoder) is heviger wanneer de planten een tekort aan stikstof hebben, zowel ammonium als nitraat helpen de effecten te verminderen door het verbeteren van de vitaliteit van de plant en een betere groei van de wortels.

Met algemeenheden alleen komen we er niet

In deze driedelige serie over stikstof is het duidelijk dat we er met algemeenheden over N-P-K, zoals stikstof geeft meer ziekte, kalium minder ziekte en fosfaat kan beide reacties uitlokken, er niet komen. Deze algemeenheden houden geen  rekening met  de effecten van de dosering, het moment van toedienen, de vorm van stikstof, de bodemgesteldheid en de interactie met andere elementen. Is hiermee het hele verhaal vertelt? Zeker niet!

Bemesting is maatwerk waarbij de balans tussen de beschikbare elementen misschien wel het zwaarst telt.

Meer weten? Neem contact op.

Ammonium
Schrijf u nu in voor de Pireco Kennis Update
Regelmatig versturen wij onze Kennisupdate. Deze staat vol met actuele informatie, proeven en ervaringen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in!
We respect your privacy.