Pireco Gezonde Groei

Element van de maand september, stikstof I

29-08-2019

De rol van stikstof bij ziekten en plagen.

Tegenstrijdige verhalen over stikstof

Over de effecten van stikstof op ziekten en plagen doen tegenstrijdige verhalen de ronde. De meeste tegenstrijdigheden zijn terug te voeren op het niet onderkennen van de verschillende effecten van de diverse vormen van stikstof. Veel meningen en veel misverstanden. We noemen er een paar:

  • Stikstof heeft de neiging ziekte te doen toenemen (kalium zorgt dan voor minder ziekte en fosfaat kan beide reacties uitlokken)
  • Van stikstof krijg je luizen
NH4 (ammonium)

NH4 (ammonium)

Deze algemeenheden houden echter geen rekening met de effecten van:

  • De hoeveelheid die wordt toegepast, (onvoldoende, voldoende of overtollig)
  • Het tijdstip van toepassen (stadium van de groei van de plant of ziekteverwekker activiteit)
  • De vorm van stikstof die wordt toegepast (NH4 of NO3)
  • De toestand van de bodem
  • De interactie met andere elementen.

Is de vorm van stikstof van invloed op ziekten en plagen?

Dat planten stikstof nodig hebben staat niet ter discussie. Wat wel ter discussie kan staan is de vorm van stikstof die ze nodig hebben en of deze vorm van stikstof invloed heeft op ziekten en plagen.

Hoe neemt een plant stikstof op?

Planten kunnen stikstof onder andere opnemen in de nitraatvorm en als ammonium. Sommige planten zijn beter aangepast aan nitraat, andere aan het opnemen van ammonium. De verschillende vormen van stikstof die door de plant kunnen worden opgenomen, worden echter op verschillende manieren verwerkt en kunnen een diepgaand effect hebben op ziekten (Huber and Watson 1974).

Onder natuurlijke omstandigheden is er een ruime marge in de verhouding tussen nitraat en ammonium aanwezig. Beide vormen komen voor. Welke vorm het meest voorkomt kun je aflezen aan de hand van de pH. Is de pH hoger dan 5,5 dan is nitraat (NO3), de dominante vorm. Is de pH daarentegen lager dan 4,5 dan is ammonium (NH4) de dominante vorm. Deze kennis kunnen we

NO3 (nitraat)

NO3 (nitraat)

goed gebruiken, want uit de plantenfysiologie is het bekend dat plantensoorten van kalkrijke of licht zure standplaatsen aangepast zijn aan nitraat als bron van stikstof, of een combinatie van nitraat en ammonium. Onder zure omstandigheden is dit ammonium.

Wat gebeurt er nu met een plant die van nature groeit op een kalkrijke bodem, waar vrijwel geen ammonium aanwezig is, als deze wordt blootgesteld aan hogere concentraties van ammonium?

Wordt vervolgt…

Het element van de maand oktober gaat hier verder op in. Over stikstof als element van de maand is zoveel te vertellen dat we het opbreken in enkele kortere delen.

Stikstof II lezen…
Stikstof III lezen…

Meer weten? Neem contact op.

Schrijf u nu in voor de Pireco Kennis Update
Regelmatig versturen wij onze Kennisupdate. Deze staat vol met actuele informatie, proeven en ervaringen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in!
We respect your privacy.