Pireco Gezonde Groei

Element van de maand juli, Silicium

03-07-2019

Silicium

Uiterst belangrijk voor het groeiproces

Silicium is na zuurstof het element welke het meest voorkomt op aarde, het speelt dan ook een belangrijke rol in allerlei processen in de bodem en in de plant. Zo kan silicium zorgen voor een beter ontwikkeld wortelgestel, hogere ziekteweerbaarheid en zorgt het ervoor dat het gewas beter opgewassen is tegen droogte. Het feit dat silicium zo ruim voorradig is wil echter niet zeggen dat de plant er makkelijk bij kan. De plant kan met zijn ‘voeten’ in de silicium staan en toch een tekort aan dit element hebben.

‘Na zuurstof is silicium het meest voorkomende element op aarde’

Silicium molecuul

Silicium molecuul

Neem zand. Zand bestaat voor het grootste deel uit kwartskorrels en kwarts is een vorm van siliciumdioxide. De koppeling is dan makkelijk gelegd dat een plant groeiend in zand nooit een tekort aan silicium kan hebben. Echter kan de plant er niet bij, het is dus niet plant beschikbaar. Silicium is voor de plant alleen maar opneembaar in de vorm van mono siliciumzuur ofwel Si(OH)4. Hoe komt een plant dan aan zijn silicium? Micro-organismen spelen hierbij een belangrijke rol. Deze kunnen uit siliciumdioxide silicium vrijmaken, die de plant op kan nemen.

Stress

Voor een plant zijn er twee soorten stress, de A-biotische stress, (denk daarbij aan hoge of lage temperatuur, droogte en dergelijke) en de biotische stress, dit is stress veroorzaakt door schimmels, insecten en bacteriën. Het vergroten van silicium in de plant kan de plant helpen de gevolgen van stress veel beter te doorstaan. Neem bijvoorbeeld schimmels die de plant binnen willen dringen. Op plaatsen waar een schimmel de plant binnen komt zien we dat de plant reageert door op die plekken meer silicium af te zetten. De afgezette silicium hindert de schimmel in zijn groei. Ook hebben planten baat bij meer silicium in het geval van insectenvraat. Hoe harder het blad hoe moeilijker het insect binnen kan dringen. Planten die van nature veel silicium bevatten hebben dan ook minder last van insectenvraat door het hardere bladoppervlak.

‘Silicium helpt de plant stress te doorstaan’

                                                                                       Tegenstrijdige informatie

Silicium vast

Silicium

Silicium is, in tegenstelling tot hoofdelementen als stikstof, fosfaat of kalium, nog lang niet zo uitvoerig onderzocht. Meer onderzoek zal daarom noodzakelijk zijn. Zo is bekend dat sommige planten baat hebben bij extra silicium, andere nemen het nauwelijks op. Daarom wordt er ook over silicium gezegd: ‘niet essentieel, wel nuttig’. Het feit dat een plant nauwelijks silicium opneemt ook al wordt het aangeboden kan de gedachte doen rijzen dat het niet nodig zal zijn. Toch zien we in de praktijk ook het tegenovergestelde.

Neem sla. Silicium helpt het tegengaan van mangaan vergiftiging in sla, dit uit zich door bruine en dode vlekken op het blad. Silicium zorgt ervoor dat het mangaan beter in de plant verdeelt wordt, hierdoor ontstaat er geen ophoping van mangaan en dus ook geen bruine dode vlekken. Het vreemde is echter dat sla nauwelijks silicium opneemt! Klaarblijkelijk zijn er meer processen bij silicium betrokken waar we nog geen idee of inzicht in hebben.

Meer weten? Neem contact op.

Schrijf u nu in voor de Pireco Kennis Update
Regelmatig versturen wij onze Kennisupdate. Deze staat vol met actuele informatie, proeven en ervaringen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in!
We respect your privacy.