Trips in uien herfosec

Evenwicht: een toestand van balans tussen tegengestelde krachten

18-06-2018

Het implementeren van Mulder’s Chart

Evenwicht is wel omschreven als ‘een toestand van balans tussen tegengestelde krachten’. In de Mulder’s Chart uit één van onze presentaties is te zien dat het een hele uitdaging kan zijn om voedingselementen op elkaar af te stemmen om tot een harmonisch geheel te komen. Sommige elementen werken elkaar tegen, andere versterken elkaar juist.

Evenwicht of balans?

Voor Pireco is evenwicht of balans erg belangrijk. We houden er rekening mee bij:

  • De samenstelling van onze producten; welke kruiden moet je met elkaar combineren en in welke concentraties.
  • De chemische samenstelling van de bodem; denk aan de pH, de CEC en de beschikbare elementen, de zogenaamde a-biotische of niet levende factoren.
  • De biotische factoren; de invloeden van alle levende organismen op elkaar.
  • De structuur van de grond; de doorlatendheid van de grond.

Biologie, chemie en structuur zijn allemaal belangrijk, maar is er ook een rangorde te onderscheiden?

Begin met het fundament             

 Als u een huis gaat bouwen begint u met het fundament. Wat is het fundament van gezonde plantengroei? Velen zullen zeggen de biologie moet in orde zijn, en ja het is waar, de biologie is enorm belangrijk. Maar biologie, de bacteriën, schimmels en de beestjes moeten ergens ‘wonen’. Met andere woorden de structuur moet voldoende zuurstof bevatten voor enige levensvatbaarheid van het bodemleven. Hoe krijg je voldoende zuurstof in de bodem ofwel hoe ontstaat een goede structuur?

Structuur                                                                                                                                                                                                    

Het begint met de balans van de elementen in de bodem. Het kleihumuscomplex (CEC), ofwel de kationen omwisselingscapaciteit, is negatief geladen en in staat positieve ionen aan zich te binden. Hierbij is een ideaal percentage aan te geven. Het ideale bezettingspercentage van het kleihumuscomplex (CEC) is 60-70% calcium, 10-20% magnesium en 2-5% kalium. Hierdoor is er altijd 10% ruimte dat met waterstof kan worden ingevuld. Waterstof bepaalt de pH van de bodem en zorgt er voor dat voedingselementen, waaronder vele belangrijke sporenelementen beschikbaar zijn voor het gewas.

Calcium-magnesium                                                                                                                                                                   

De verhouding calcium-magnesium is hierbij erg belangrijk. Geladen magnesiumdeeltjes omringen zich in de bodem met water, calcium doet dat niet. Vooral op drogere zandgronden kan meer magnesium dan helpen water vast te houden. Op zwaardere gronden kan een goed calciumgehalte de structuur positief beïnvloeden. De juiste verhouding tussen calcium en magnesium draagt dus bij aan het creëren van de huisvesting voor het bodemleven.


Om te weten te komen wat de bezetting op het kleihumuscomplex is en wat je moet doen om onbalans te corrigeren moet je beginnen met een goed bodemmonster. Pireco maakt hierbij gebruik van de Kinsey-Albrecht methode. Deze methode laat heel duidelijk de bezetting zien op het kleihumuscomplex met daarbij aangegeven de eventuele correcties om in balans te komen. Op deze wijze bouwen we aan structuur en maken we het huis geschikt voor het bodemleven.

De juiste volgorde

  –  De ‘chemische’ samenstelling van de grond corrigeren waardoor;                                                                                                                  –  de structuur van de grond op orde wordt gebracht en;                                                                                                                                    –  de biologie, het bodemleven een huis heeft om in te wonen                                 

Natuurlijk spelen er meer factoren een rol, maar de boodschap is: ‘balans op alle onderdelen’! Voor Pireco is deze balans en het denken volgens natuurlijke systemen erg belangrijk. Zo stellen we onze producten samen en zo werken we samen met de teler aan het ondersteunen en optimaliseren van het natuurlijk herstellend vermogen van bodem en gewas.


Meer weten over onze filosofie?       

Schrijf u nu in voor de Pireco Kennis Update
Regelmatig versturen wij onze Kennisupdate. Deze staat vol met actuele informatie, proeven en ervaringen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in!
We respect your privacy.