Pireco Gezonde Groei

Insect van de maand april, bladluis

Wat is echter de reden dat de ene plant wel en de andere niet of slechts weinig bezocht wordt?
02-04-2020

Bladluizen zijn plantenplagen, die grote schade aan de landbouw kunnen aanrichten. Ze voeden zich met planten door ze te doorboren met stilet-achtige monddelen om het sap uit het floëem te zuigen, daar is al veel over gezegd en geschreven. Wat is echter de reden dat de ene plant wel en de andere niet of slechts weinig bezocht wordt?

Kwaliteit voedsel

Het algehele principe heeft maar met één ding te maken, en dat is de kwaliteit van het voedsel dat de bladluis nodig heeft. Na het doen van enkele proefboringen om de kwaliteit te bepalen besluit hij te gaan of te blijven. Blijft hij en nodigt hij familie en vrienden uit om samen met hem de maaltijd te gebruiken, dan hebben we een plaag. Maar wat is dan dat dieet waar hij naar op zoek is en kunnen wij invloed uitoefenen op de kwaliteit van zijn dieet. Twee belangrijke vragen die we kort willen bespreken.

Luis in rozen

Het optimale dieet verschilt van luis tot luis, dit is afhankelijk van de soort en zelfs de leeftijd van het individu

Dieet

Kort gezegd bestaat het dieet van een bladluis uit bepaalde elementen, koolhydraten en aminozuren. Het optimale dieet verschilt van luis tot luis, dit is afhankelijk van de soort en zelfs de leeftijd van het individu. Wel laat onderzoek een zeker evenwicht zien tussen aminozuren en de suikers. Dit zijn de bouwstenen die de luis nodig heeft voor zijn eigen eiwit opbouw. In natuurlijke situatie bevat het floëem sap waar de luis zijn voeding uit haalt weinig stikstof (een belangrijk element voor de opbouw van het insect) maar vooral weinig aminozuren die luizen nodig hebben voor hun eigen groei. Hoe komt de luis dan aan de benodigde bouwstoffen?

Alle insecten, ja zelfs alle organismen, bevatten micro-organismen in en op hun oppervlak, denk maar aan onze eigen darmflora. Er zijn zelfs micro-organismen die weer hun eigen micro-organismen hebben. Zo hebben ook bladluizen een verplichte symbiont, een bacterie met de naam Buchnera. Buchnera verschaft de luis de essentiële aminozuren. De bladluis geeft de bacterie ook door aan zijn nageslacht. Het belang van de bacterie is aangetoond in een proef waarbij bladluizen behandeld werden met een antibioticum. Ze verloren de bacterie, groeiden slecht en konden geen nageslacht meer produceren. Buchnera voorziet dus in de essentiële aminozuren die nodig zijn voor de groei van de bladluizen.

De menselijke factor, bemesting

De relatie tussen bladluizen en planten is niet altijd even makkelijk, neem alleen het gegeven dat verschillende planten worden gekozen in verschillende seizoenen. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingsstadia van de bladluis. Het lijkt er echter op dat bladluizen, en ook andere insecten, hun voedsel kiezen in reactie op de voedingsfactoren die door de plant beschikbaar worden gesteld. Wij als mensen hebben door middel van de bemesting die we geven invloed op de samenstelling van het plantsap.

Het is bekend dat een hoge stikstof gift bijvoorbeeld luisdruk kan toenemen. Stikstof is een ander belangrijke bouwsteen voor de luis, ja voor elk insect. Maar het is dezelfde bemesting die ook op een positieve manier kan bijdragen aan minder luisdruk. Molybdeen bijvoorbeeld is een belangrijk element wat een rol speelt in de omzetting van nitraat door zijn rol in het nitraat-reductase enzym. Als je dan bedenkt dat 80% van de bodems wereldwijd te weinig molybdeen bevat, dan is het niet zo moeilijk te bedenken wat deze onbalans doet voor het beschikbaar houden van een voedselbron voor insecten.

Insecten zijn slim, neem als voorbeeld het koolwitje. Vrouwtjes die op zoek zijn naar een plek voor de ei-afzet zijn in staat binnen 24 uur onderscheid te maken tussen een bemest veld en een onbemest veld. Het bemeste veld bevat meer voeding voor het nageslacht en wordt uitgekozen. Zo zien we dat de mens een rol speelt bij de druk van bladluizen en bij uitbreiding alle insecten.

Biostimulanten

Biostimulanten helpen de plant weerbaarder te worden. Bio betekent leven. Een biostimulant is dus een product dat het leven stimuleert. Biostimulanten zoals gebruikt in de landbouw omvatten diverse formuleringen van verbindingen, stoffen en micro-organismen die worden toegepast op planten of bodem. Met als doel om de kracht van de gewassen, de opbrengst, de kwaliteit en de tolerantie van abiotische stress te verbeteren. Biostimulanten, zoals Herfosec, bevorderen de groei en ontwikkeling van planten gedurende de gehele levenscyclus van het gewas, van de ontkieming van het zaad tot de rijpheid van de plant, op een aantal aangetoonde manieren.

De opname van voedingsstoffen is beter met, dan zonder biostimulanten. Een plant met een betere balans aan voedingsstoffen is weerbaarder.

Meer weten? Neem contact op.

Luis
Schrijf u nu in voor de Pireco Kennis Update
Regelmatig versturen wij onze Kennisupdate. Deze staat vol met actuele informatie, proeven en ervaringen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in!
We respect your privacy.