Pireco Gezonde Groei

Pireco ritnaalden special (kennisspecialist Pireco aan het woord)

Samen met Ron Ottenhof duiken we in de materie van de ritnaald
23-03-2020

Ron Ottenhof is teeltadviseur bij Pireco. Naast zijn adviserende rol is hij kennisspecialist en daarvoor voert hij literatuuronderzoek uit naar de levenscyclus van insecten en planten en de werking van elementen.

Ritnaalden in akkerbouwgewassen

Ritnaalden of koperwormen zijn de larven van de kniptor. In Nederland zijn er ongeveer 76 soorten inheems. Zoals dat met de meeste insecten het geval is zijn er ook hier slechts een paar die problemen opleveren. Dit zijn respectievelijk:

  • Agriotes lineatus
  • Agriotes sputator
  • Agriotes obscurus
Pireco Tercol bodeminsecten

Schade is vooral te verwachten in het voor- en najaar

Levenswijze

De kniptor zelf leeft bovengronds en vreet aan diverse gewassen. Het grotere probleem zijn de larven van de kniptor, de ritnaalden dus. Deze larven leven ondergronds en voeden zich met de wortels van diverse planten. Kniptorren geven de voorkeur aan vochtige grond en relatief hoge temperaturen. De volwassen dieren verschijnen in het vroege voorjaar, vliegen eventueel s ’nachts en worden aangetrokken door licht. De uitkomende larven, die gevoelig zijn voor droogte, voeden zich eerst met humus en vervolgens met de wortels van de plant. De ritnaalden waar wij mee te maken hebben ontwikkelen zich in 3 tot 5 jaar in de bodem. Het menu is zeer gevarieerd. Van mais en aardappel, tot ui, gras, klaver, graangewassen, bieten, sla, kool, witlof en nog meer.

Wanneer schade

Schade is vooral te verwachten in het voor- en najaar. Dan komen de larven vanuit diepere lagen naar boven om zich te voeden. In het voorjaar is schade vooral aan zaailingen van maisplanten, witlof en biet te verwachten. Het ondergrondse deel van de stengel wordt aangetast doordat de ritnaald een gat boort ter hoogte van de stengelbasis. In het najaar zijn het vooral knol- en wortelgewassen die op het menu staan. De larven vreten dan gangen in bijvoorbeeld aardappel en wortel.

Monitoring

Met slechts 3 soorten die schadelijk zijn is het belangrijk te weten hoe je de larven kunt herkennen. Ritnaalden lijken erg op de larven van de meeltor. Het verschil zit hem in het laatste segment. Daar heeft de ritnaald een soort uitstulping aan de onderkant, de schijnpoot. Bij de larve van de meeltor ontbreekt deze. Daarnaast zijn er aan het spitse achterlijf 2 vlekjes zichtbaar die enigszins doen denken aan ogen. Schadelijke ritnaalden hebben deze donkere vlekjes. Ritnaalden houden zich graag schuil onder een pol kweekgras, aan de rand van het perceel. Trek deze er eens uit en onderzoek de pol op de aanwezigheid van ritnaalden. Ook kan met een aardappel doorsnijden en de doorgesneden kant enkele cm in de grond duwen. Ritnaalden weten deze snel te vinden. Pireco heeft daarnaast de Pireco ritnaalden koker ontwikkeld, waarmee het aantal ritnaalden per oppervlakte berekend kan worden.

Weerbare planten en Tercol

Het dringt steeds meer tot akkerbouwers door dat een weerbare plant in goede conditie beter bestand is tegen invloeden van buitenaf. Plantversterkers of biostimulanten spelen hierbij een steeds grotere rol. Tercol is zo’n biostimulant die gewassen zoals mais en aardappelen helpt meer weerstand te ontwikkelen. Bio betekent leven. Een biostimulant is dus een product dat het leven stimuleert. Biostimulanten zoals gebruikt in de landbouw omvatten diverse formuleringen van verbindingen, stoffen en micro-organismen die worden toegepast op planten of bodem. Met als doel de kracht van de gewassen, de opbrengst, de kwaliteit en de tolerantie van abiotische stress te verbeteren. Biostimulanten bevorderen de groei en ontwikkeling van planten gedurende de gehele levenscyclus van het gewas, van de ontkieming van het zaad tot de rijpheid van de plant.

Stimuleren van bodem en gewas

Al de Pireco producten zijn gebaseerd op het stimuleren van de bodem en het gewas. Het zijn dus geen bestrijdingsmiddelen die een belager doden. Niet de dood van de belager staat voorop maar de gezondheid van de bodem en de plant. Dit is een tegengestelde visie aan bestrijden. Bestrijden kan soms nodig zijn. De praktijk laat echter zien dat een met biostimulanten behandelde plant niet alleen beter reageert op chemische gewasbeschermingsmiddelen, maar ook dat je minder vaak een chemische behandeling hoeft uit te voeren. Dit kan, met het slinkende pakket aan middelen wat ons nog ter beschikking staat, een belangrijke sleutel zijn in het behoud van wat we nog hebben.

Meer weten? Neem contact op.

Schrijf u nu in voor de Pireco Kennis Update
Regelmatig versturen wij onze Kennisupdate. Deze staat vol met actuele informatie, proeven en ervaringen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in!
We respect your privacy.