Pireco Gezonde Groei

Pireco ritnaalden special (teeltadviseur aan het woord)

Hoe kijkt Leo Mabesoone van Mabesoone Agro naar de Pireco producten?
23-03-2020

Leo Mabesoone is teeltadviseur en eigenaar bij Mabesoone Agro in Marknesse (Flevoland). Hij adviseert telers om hun gewassen gezond, weerbaar en ziektevrij te houden. Daarnaast verzorgt Leo lezingen over diverse teelten en de mogelijkheden van biostimulanten en biologische gewasbescherming in de gewassen. Het mooiste aan zijn vak vindt hij het contact met de vele mensen en het monitoren in het veld en de kas.

Maatschappij kijkt steeds kritischer

De maatschappij kijkt steeds kritischer naar chemische middelen en het gebruik hiervan. Dit leidt er steeds vaker toe dat breed werkende insecticiden hun toelating verliezen. Daardoor kunnen er meer problemen ontstaan door aantasting van insecten. Denk bijvoorbeeld aan luizen die virussen over kunnen brengen en zo voor opbrengstderving en kwaliteitsproblemen kunnen zorgen.

Ritnaalden en andere bodeminsecten zullen naar mijn mening in de toekomst ook voor meer problemen zorgen. Aangezien we telen in hoofdzakelijk monoculturen zullen de gewassen vatbaar blijven voor ziekten en plagen. We zullen de gewassen dus weerbaar moeten maken en beschermen. Ik vind dit een pittige maar mooie uitdaging voor zowel mijzelf als de telers.

Leo Mabesoone

Ritnaaldenschade in aardappelen voorkomen vergt een andere aanpak

Hoe het allemaal begon

Ongeveer 14 jaar geleden ben ik Wim van Garderen (oprichter Pireco) tegen gekomen en sindsdien betrokken geraakt bij de visie van Pireco en de mogelijkheden van plantextracten ter voorkoming van ziekten en plagen. Een van de uitdagingen zijn ritnaalden. Samen hebben we praktijk- en officiële proeven opgezet, onder andere bij Proeftuin Zwaagdijk met Henk de Vries. In deze proeven hebben we een flinke reductie van schade door ritnaalden in onder andere aardappelen en mais behaald.

Elk gewas heeft een andere aanpak

Ritnaaldenschade in aardappelen voorkomen vergt een andere aanpak dan in mais. In mais is de begin groeifase het belangrijkst, daarna is de maisplant door zijn snelle en bovengrondse groei niet meer vatbaar voor ritnaalden. Bij aardappelen is dat een ander verhaal. Ritnaalden kunnen in twee periodes voor schade zorgen. Kort na het poten van de aardappelen aan de moederknollen en naar het eind van de teelt aan de jonge aardappel knollen. Het is daarom belangrijk om de ritnaalden in zowel de begin- als de eindfase van de groei te weren.

Dat laatste ondervonden we in een praktijkproef in Zuidwest Friesland. Na het doodmaken van de aardappelen duurde het, door de weersomstandigheden, 8 weken voordat er gerooid kon worden. In die periode is er door de ritnaalden nog flink schade aangericht aan de aardappelknollen. De verklaring is dat ritnaalden bij warme en droge omstandigheden dieper de grond in trekken. Aan het eind van de teelt komen de ritnaalden bij koele en vochtige omstandigheden weer omhoog. Hiervan hebben we geleerd dat we zowel in de beginfase als in de eindfase de aardappelen moeten ondersteunen met Tercol.

Optimale toepassing

In hele droge periodes is het moeilijk om een optimale werking van Tercol te krijgen. Vocht is belangrijk om het product in de grond te laten trekken. Beregenen is dan de beste optie. Tijdens het poten van de aardappelen adviseer ik om 30 kg/ha Tercol granulaat in de rug mee te geven of 10 l/ha Tercol vloeibaar in de veur mee te spuiten, met bijvoorbeeld een ureum-achtige meststof. Het is belangrijk om geen nitraat houdende meststof te geven, nitraat neutraliseert namelijk de positief geladen kruidenextracten van Tercol.

Het optimale behandelschema is een toepassing bij het poten (granulaat of vloeibaar) en een bespuiting rond de opkomst met 10 l/ha Tercol en de bespuiting na 10 dagen te herhalen. Richting het eind van de teelt nog 2 bespuitingen uitvoeren met 10 l/ha Tercol.

Andere manier van denken

Bij het gebruik van biostimulanten is het belangrijk dat de manier van denken bij zowel teeltadviseurs als telers veranderd. Dit omdat producten zoals Tercol heel anders werken dan chemische middelen. Het is zaak om preventief te denken en te handelen om zo gewassen weerbaar te maken tegen bedreigingen van ziekten en plagen. De tijd van een chemisch middel spuiten bij het begin van een aantasting lijkt voorbij.

Biostimulanten zullen eerder en vaker moeten worden toegepast om een optimaal resultaat te creëren. Daarnaast is het belangrijk om natuurlijke roofvijanden in stand te houden. Natuurlijke roofvijanden zoals schimmels, aaltjes, insecten zullen we moeten koesteren om planten weerbaar genoeg te maken tegen plagen. Middels lezingen voor teeltadviseurs en groepen telers probeer ik de mensen de optimale toepassingen uit te leggen. Daarnaast geef ik ondersteuning met teeltadvies  in het veld of in de kas.

De toekomst van Pireco

De toekomst van Pireco zie ik zonnig in. Minder chemie is een enorme uitdaging. We zullen moeten zorgen voor een betere plantweerbaarheid, zodat planten sterker zijn tegen ziekten en plagen. Pireco heeft mooie producten die daar goed bij kunnen helpen. Een goede voorlichting en begeleiding is daar essentieel bij. Samen met teeltadviseurs van andere agrarische bedrijven kan Pireco deze uitdaging aan.

Meer weten? Neem contact op met Pireco of Mabesoone Agro.

 

 

Schrijf u nu in voor de Pireco Kennis Update
Regelmatig versturen wij onze Kennisupdate. Deze staat vol met actuele informatie, proeven en ervaringen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in!
We respect your privacy.