Pireco Gezonde Groei

Van “oud” naar “nieuw”

20-12-2019

Twee stuks groente en twee stuks fruit, dan houd je het een heel stuk langer uit. Volgens sommigen ligt deze stelling inmiddels ver achter ons. Hoe dan ook, voedzaam voedsel is van groot belang voor onze gezondheid.

Pireco maakt zich sterk voor gezonde voeding

Ook Pireco maakt zich sterk voor gezonde voeding. De afgelopen jaren zijn er dan ook diverse proeven gedaan waarbij speciaal gekeken is naar de voedingswaarde van de met Pireco producten behandelde planten. Standaard krijgt een plant een bepaalde hoeveelheid voeding aangeboden in de vorm van bemesting (substraat teelt). Wat gebeurt er nu met de aangeboden voeding als er een Pireco product zoals Stimuter aan het substraat wordt toegevoegd?

Om dit te bepalen zijn er metingen via droge stof analyses uitgevoerd aan het blad alsook aan de geoogste vruchten. Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat Stimuter ervoor zorgt dat de aangeboden voeding beter wordt opgenomen. Zo is er meer kalium-magnesium-calcium-zwavel-fosfor-ijzer-mangaan en zink gemeten in de behandelde planten ten opzichte van de standaard behandeling. Ook in vollegronds teelten zijn dezelfde waarnemingen opgedaan. Daarnaast ondersteunen de producten de belangrijkste fysiologische processen in de plant. Hierdoor ontstaat een weerbaardere plant. Wat is de relatie tussen een weerbare plant en de opname van de aangeboden voedingsstoffen, of anders gezegd; welke rol spelen plantenziekten op de opname van voedingsstoffen door de plant?

Pireco icon

Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat Stimuter ervoor zorgt dat de aangeboden voeding beter wordt opgenomen

Plantenziekten en opgenomen voedingsstoffen

Plantenziekten zijn een belangrijke beperking voor een verbeterde productie-efficiëntie en gewaskwaliteit, omdat ze de beschikbaarheid, opname, distributie of het gebruik van voedingsstoffen door de plant verminderen. Zo gebruikte men in 1200 voor christus in China al kalk en houtas bij de opslag van producten om parasieten te bestrijden. De Romeinen gebruikten zwavel in hun wijngaarden tegen bladrollers. De strijd tussen plant en belager is dus al oud. Vanaf de tweede wereldoorlog komen we in een andere fase, de ontwikkeling van de chemische gewasbescherming. Chemische bestrijdingsmiddelen, pesticiden of biociden zijn stoffen die worden gebruikt om ziekten, plagen of onkruiden in de landbouw te bestrijden of organismen te bestrijden die hinderlijk of schadelijk zijn.

Chemische gewasbescherming, ten koste waarvan?

Een oogst volledig vrij van ziekten en plagen, dat is het ideaal beeld van menig boer en tuinder. Naast het feit dat dat niet mogelijk is, is een andere vraag of het wenselijk is. Wat gebeurt er met een plant die aangevallen wordt?

De plant werkt hard om zichzelf te beschermen. De mens heeft voordeel van deze planteigen bescherming, want onder de stoffen die aangemaakt worden door de plant om zich te verdedigen bevinden zich onder andere salvestrolen. Salvestrolen zijn belangrijk voor de mens omdat deze stoffen ons kunnen beschermen tegen allerlei ziekten. Planten die synthetisch worden beschermd hoeven deze verdedigingsstoffen niet meer aan te maken waardoor producten nauwelijks nog relevante hoeveelheden salvestrol bevatten. De mens verliest hiermee een belangrijk beschermingsmiddel.

Het team van Pireco wenst u smakelijke, voedzame kerstdagen toe!

Schrijf u nu in voor de Pireco Kennis Update
Regelmatig versturen wij onze Kennisupdate. Deze staat vol met actuele informatie, proeven en ervaringen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in!
We respect your privacy.