Pireco Gezonde Groei

Toepassingen

Bloedingsziekte bij Kastanje

40% van de kastanjebomen bloedt! Is er wat aan te doen?

Bloedingziekte in kastanjebomen. Een ‘hot item’ binnen Nederlandse gemeenten met nationale media aandacht. De ziekte komt op dit moment voornamelijk in ernstige mate voor bij de Aesculus Hippocastanum en Aesculus Hippocastanum BaumanniiEr wordt uitgebreid onafhankelijk onderzoek verricht naar de oorzaak, de gevolgen en de behandeling van deze verwoestende ziekte. Een ziekte die het straatbeeld in Nederland drastisch kan veranderen als zieke en dode kastanjebomen gekapt moeten worden. 

Wat is er aan de hand?

Bloedingsziekte op kastanje

De kastanjebloedingsziekte wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een bacterie, de Pseudomonas syringea. Ook de larve van de kastanje-mineermot (Cameraria ohridella) lijkt een negatieve rol te spelen in het verloop van de ziekte. Het is nog niet duidelijk of er ook een schadelijke bodemschimmel een rol speelt. Wel is het zo dat aangetaste bomen verder kunnen verzwakken door het toeslaan van schimmels.

Een groeiend aantal kastanjebomen heeft te weinig natuurlijke weerstand om zich te verdedigen tegen de schadelijke effecten van de bacteriën en insecten. De ziekte treedt vooral op bij bomen in woon- en werkomgevingen. Omgevingen waar de mens ingrijpt in de kringloop van de natuur. Dit ingrijpen veroorzaakt een tekort aan essentiële elementen voor de boom. Voedingsstoffen, zoals composterend kastanjeblad, wordt tegenwoordig vroegtijdig weggehaald vanwege de poplarven van de mineermot die in het blad aanwezig zijn. Water en lucht bereiken de wortels van de boom niet meer voldoende. Vaak door een te kleine boomspiegel in bestrating. Door al die beperkingen verzwakt de weerstand van de boom.

Wat kan er gedaan worden?

Een belangrijke voorwaarde om de kastanjeboom weer een kans te geven en weer gezonder te krijgen, is het verbeteren van zijn weerstand. Door de schadelijke insecten, schimmels en bacteriën geen kans meer te geven, wordt de boom weer eigen baas. Pireco heeft een behandelmethode en bio-stimulerend middel ontwikkeld, dat alle noodzakelijke elementen weer bij de wortel van de boom brengt. De wortelzone wordt belucht en gelijktijdig wordt het middel Ardento toegevoegd. De wortels hebben baat bij een luchtige bodemstructuur en nemen dan beter de voedingsstoffen op. Het middel verspreidt zich vervolgens door de boom via haar sapstroom. De boom heeft nu ammunitie om zich te verweren en kan zich zelf op natuurlijke wijze desinfecteren.

‘Zo helpen we de boom op een natuur-eigen manier’

Ardento wordt na jarenlang intensief onderzoek nog steeds verder verfijnd. Het product is opgebouwd uit 11 niet-toxische natuurlijke plantextracten, met elk hun specifieke werking in het bevorderen van de vitaliteit en weerbaarheid van de boom. Zo helpen we de boom op een natuur-eigen manier. De plantextracten zijn inmiddels dusdanig bewerkt, dat een zeer effectieve wortelopname mogelijk is. Daarmee beogen we dat het rendement van een Ardento behandeling steeds hoger wordt.

Conclusie

Veel is onzeker rond de bloedingsziekte in kastanjebomen. Gelukkig wordt er uitgebreid onderzoek gedaan. Er is nog veel te leren over deze ziekte en de verstrekkende gevolgen ervan. Echter, afwachten en niets doen helpt de kastanjeboom niet. Ervoor zorgen dat het hem niet aan noodzakelijke elementen ontbreekt helpt wel! Het helpt de boom zijn weerstand op peil te brengen, zich te beschermen tegen de schadelijke effecten van de pseudomonas en de larve van de mineermot en aantasting van de boom te remmen of zelfs tot stilstand te brengen. Juist daar kan Ardento zijn diensten voor de boom bewijzen


Voorbeeld van een behandeling met Ardento in combinatie met de behandelmethode:

  Heftige bloeding            →            Na 4 weken            →            Bloeden gestopt        →       2 jaar na dato


Bloedingsziekte

Kenmerken van de bloedingsziekte is het aanwezig zijn van roestbruine tot zwarte vlekken, bloedingen en bastscheuren. Zonder behandeling zal de boom uiteindelijk geheel afsterven. Bloedingziekte tast niet alleen de kastanjeboom aan, maar komt de laatste tijd steeds meer voor op de els (Alnus sp.), beuk (Fagus sp.), esdoorn (Acer sp.), linde (Tilia) en de eik (Quercus sp.).

Bloedingziekte is niet een op zichzelf staande ziekte, maar wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. Omstandigheden zoals sterk wisselende weersomstandigheden (zeer droge perioden afgewisseld met zeer natte perioden), luchtvervuiling, voedingstekorten, slechte bodemstructuur, zware correctiesnoei, en een mogelijke verzwakking van de soort door selectie kunnen resulteren in het ontstaan van de bloedingziekte.
Doordat de boom steeds meer verzwakt, wordt deze gevoeliger voor ziekten en plagen. De bacterie Pseudomonas syringae en de schimmel Phytophthora zijn aangetroffen in combinatie met de ziekte. Het Closterovirus, overgebracht door hosten, zoals de kastanjemineermot en aaltjes, zou mogelijk kunnen zorgen voor een nog sterkere verzwakking van de boom.

Kastanje Mineermot

De Kastanje Mineermot rukt de laatste jaren zeer fors op, waardoor de aangetaste bomen al medio zomer bijna in herfsttooi gehuld gaan. De boom zal zo geen goede eindknoppen vormen en ieder jaar in vitaliteit achteruit gaan. De Mineermot kan mogelijk ook een belangrijke bron van verspreiding van schimmels en bacteriën zijn. Chemisch is deze plaag niet te bestrijden. Dit omdat een groot aantal middelen niet meer zijn toegelaten, maar ook omdat de larve zich tussen de bladlagen bevindt en als zodanig niet toegankelijk is.

Omdat er veel factoren tegelijk meespelen heeft Pireco bewust voor een combinatie- methode gekozen. Dit omvat een mechanische behandeling, een toepassing van Ardento, in combinatie met een specifieke vloeibare bemesting. De combinatie-formule wordt, na 9 jaar intensief onderzoek, nog steeds opnieuw verder verfijnd, waarbij wij de resultaten zorgvuldig monitoren en op beeld vastleggen. Door de systemische werking van binnen uit, is Ardento uiterst effectief gebleken. Bijkomend voordeel is dat de mineermot-larve niet meer zal willen mineren.

Aanpak Methode en Behandeling Bloedingziekte

In 2004 zijn wij begonnen met de aanpak van al deze verstoringen. Door de bodem bij de wortelzone te beluchten, zal er weer bewortelbare ruimte ontstaan. Omdat wij in de ontstane luchtkanalen tevens Ardento toedienen zal de beworteling worden gestimuleerd en de boom weerbaarder worden tegen ontwikkeling van schimmels en bacteriën.
Over het algemeen is te stellen, dat de bewortelde zone van de boom overeenkomt met de kroonprojectie.

Neem contact met ons op voor meer informatie over Ardento, de toepassing of informatie over de Bloedingsziekte.

Schrijf u nu in voor de Pireco Kennis Update
Regelmatig versturen wij onze Kennisupdate. Deze staat vol met actuele informatie, proeven en ervaringen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in!
We respect your privacy.