Tel: +31 (0)320 233 572
Pireco Gezonde Groei

Toepassingen

Bladinsecten

De volgende bladinsecten zijn veel voorkomende en actuele schadeveroorzakers bij verschillende planten. Wanneer er, door een minder vitale bodem en een zwakke weerbaarheid van planten, sprake is van één van deze insecten kunt u één van de onderstaande producten toepassen. Deze producten ondersteunen het natuurlijk herstellend vermogen van bomen en planten en werken plantversterkend bij invloeden van buitenaf, in de bodem en bij de wortels.

Bladluis

Bladluizen zijn kleine groenachtige insecten, die zich passief voeden met het floëemsap van de plant. Planten kunnen veel last hebben van bladluis. De luizen bevinden zich voornamelijk op de jongere delen van een plant. Luizen zijn schadelijk doordat ze virussen kunnen overbrengen en chlorosis, groeistoornissen, verdroging en necrosis kunnen veroorzaken. De schade kan verergeren doordat de luis een stof afscheidt (honingdauw), waarop zich roetdauw schimmels ontwikkelen. Bladluizen kunnen ook het Closterovirus overbrengen.

Witte vlieg

De witte vlieg is een soort van wantsachtig insect die virussen kan overbrengen. De larven van de witte vlieg voeden zich aan de onderkant van de bladeren. Hierbij scheiden ze een plakkerig toxisch speeksel uit, honingdauw. In de honingdauw ontwikkelt zich roetdauwschimmel. Aangetaste bladeren verkleuren zwart. Witte vlieg komt veelal voor in kassen. Daarom kan besmetting gedurende het gehele jaar optreden. Ditzelfde geldt voor de Varenrouwmug. Omdat er een hoge resistentie is ontstaan tegen bestrijdingsmiddelen, is behandeling met alternatieve                                     middelen een uitstekende methode

Spint

Spint is de infectie van spintmijt op planten. Ze leven van plantsappen, die ze opzuigen van het floëem sap uit de bladeren van de plant. Bladeren die heel erg aangetast en necrotisch zijn kunnen hun oorspronkelijke functie niet meer uitvoeren waardoor de plant erg verzwakt en afsterft.