Pireco Gezonde Groei

Ervaringen

Lees hier meer over praktijkervaringen met onze producten.
Mertens-Groep

“De afgelopen jaren hebben we Herfosec toegepast om een weerbaar en vitaal preigewas te telen”

Donderdag, november 28, 2019
Piet van der Haas, Teeltadviseur


„Tripsbestrijding in prei vraagt jaarlijks veel aandacht en tijdens enkele hete zomers heeft deze plaag voor veel problemen gezorgd. Daar komt bij dat er de laatste jaren strengere toepassingseisen voor chemische gewasbescherming zijn gekomen. Zo zijn er ten behoeve van driftbeperking speciale doppen en luchtondersteuning vereist bij gebruik van chemische middelen“.

„De afgelopen jaren hebben we Herfosec toegepast om een weerbaar en vitaal preigewas te telen. In veel gevallen bleek dit goed te functioneren, mits de prei goed aan de groei bleef. Herfosec passen we toe als een bladtoepassing. Sommige percelen behandelen we tijdens het planten met Tercol granulaat. Jonge planten beschikken namelijk over weinig loof en daardoor is het lastig om ze voldoende middel op te laten nemen via bladtoepassing. Bij granulaat vindt opname vanuit de grond plaats. Je helpt de preiplanten op deze manier tijdens de start en gedurende het groeiseizoen zichzelf weerbaar te maken en dat maakt de planten minder aantrekkelijk voor insecten“.

Feteris Pireco ervaring

Woensdag, juli 25, 2018
Feteris Plants Hedel 


Feteris Plants in Hedel is een familiebedrijf waar met hart en ziel gewerkt wordt aan een gezond en mooi product. In het bedrijf werken Martin Feteris en zijn vrouw Mirjam Feteris. Daarnaast werken er nog diverse medewerkers.

Bij Feteris Plants worden er in de nieuwe hypermoderne kas van 2 hectare glas mooie soorten potanthuriums gekweekt. De nieuwe kas is volledig geautomatiseerd, daarbij staan het milieu, energiebesparing, goede arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid voorop. Alles ziet er dan ook zeer strak en keurig verzorgd uit!

Feteris Plants is een bedrijf met hart voor hun gewas en het milieu. Dat dit geen loze woorden zijn blijkt wel uit het feit dat Martin als één van de eersten de producten van Pireco is gaan gebruiken in de glastuinbouw. Eind 2015 is Martin in contact gekomen met Pireco en is voorzichtig gestart met het gebruik van Herfosec. Herfosec helpt de plant zichzelf weerbaar maken tegen abiotische stress. Een weerbare plant heeft minder snel last van ziekten en plagen van buiten af. Het voorzichtige begin heeft geresulteerd in een jaarrond gebruik van Herfosec.

„Martin: De planten staan er prachtig bij en zijn goed afgehard, daardoor is de ziektedruk laag.“ 

Inmiddels is Herfosec doorontwikkeld naar Herfosec-Horti, welke verkrijgbaar is in 4 versies (A-B-C en D) om diversiteit te waarborgen. Herfosec-Horti is onderdeel van de speciale glastuinbouw lijn die Pireco heeft ontwikkeld. De producten worden geleverd via de firma P.J. Kusters in Dreumel waar het bedrijf een goede samenwerking mee heeft. Elke 2 weken wordt het gewas behandeld en zo nu en dan wordt het middel via de LVM in de kas gebracht. 

Meer weten over Pireco-Horti? Neem contact op

“Het gewas laat een duidelijke verbetering zien in groei en vitaliteit”

Woensdag, juli 11, 2018
Firma S.J. Nederend


Aan de Middelburgseweg 43-A in Reeuwijk vinden we de firma S.J. Nederend waar we afgesproken hebben met Niek. Men teelt daar onder andere diverse Clematis soorten en is gespecialiseerd in Laburnum cultivars. Een probleem op meerdere percelen in Boskoop is de besmetting met nematoden. De besmetting uit zich in complete stilstand van groei in het gewas.

Niek is begonnen met het gebruik van Nemater granulaat voor het opbouwen van bodem en gewas. Vlak voor het spitten en frezen is dit ingewerkt. Nemater is een product bestaande uit diverse kruidenextracten in vloeibare vorm, korrel of granulaat en wordt ingezet ter ondersteuning van het natuurlijk herstellend vermogen van bodem en gewas. Nemater helpt de plant zichzelf weerbaar maken voor abiotische stress. Een weerbare plant heeft minder snel last van ziektes en plagen. 

‚Hoe reageerde het gewas?‘ Het gewas laat een duidelijke verbetering zien in groei en vitaliteit. ‚Betekent dit dat we klaar zijn?‘ Nematoden zullen op sommige gronden en percelen altijd een aandachtspunt blijven. Het is dan ook zaak middels aaltjesbemonstering goed te monitoren wat de stand van zaken is. Daarbij is het goed ook het aantal ‘overige’ aaltjes in de beoordeling mee te nemen. Het gaat immers om het opbouwen van een gezonde populatie aan bodemleven. Nu 3 jaar verder staat het gewas er gezond en sterk bij en is de groeiachterstand is verdwenen. Nemater wordt in Boskoop en omgeving geleverd door Telermaat.

Meer over Nemater? Klik hier

“Een gezond gewas kan zelfstandig veel oplossen”

Donderdag, januari 10, 2014
Henry van der Woerd, Tollebeek


Akkerbouwer Henry van der Woerd uit Tollebeek is in 2008 omgeschakeld naar een biologische bedrijfsvoering. Op het bedrijf worden momenteel 225 hectare met wortelen, aardappelen, witlof, uien, spinazie en luzerne geteeld. Sinds 2010 gebruikt van der Woerd producten van Pireco. “We zijn begonnen met het toepassen van Tercol om de weerbaarheid van de wortels te verhogen tijdens perioden van abiotische stress. We hebben eerst granulaat als bodembehandeling toegepast gevolgd door een nabehandeling met Tercol vloeibaar. De wortelen zagen er na het spoelen goed uit”

Na deze goede ervaring met de producten van Pireco is van der Woerd ook andere middelen van Pireco in gaan zetten. Aangezien de spuitmachine nog in de schuur stond vanuit de gangbare periode was een behandeling met vloeibare middelen geen probleem. Zo gebruikte van der Woerd Mucoter en Tercol in de uien met positieve resultaten. Tegenwoordig is het bedrijf ingericht op een toepassing van Pireco producten. Zo wordt bij het klaarmaken van het uienland in één werkgang een bodembehandeling uitgevoerd met een aangepaste kopeg. Hierdoor worden de middelen direct op de juiste diepte ingewerkt voor een optimale werking.

Ook komend seizoen zullen er op het bedrijf diverse Pireco middelen worden ingezet. ”Tercol in de wortelen zet ik curatief in. Je moet kijken hoe producten binnen jouw ideeën en bedrijfsvoering passen. Ik heb de afgelopen jaren gezien dat een gezond gewas zelfstandig veel problemen kan oplossen. Met Tercol kan ik het gewas, als het nodig is ondersteunen.”

“Een prima aanvulling op de chemische middelen”

Woensdag, november 13, 2013
Ian Hale, Teeltadviseur


Ian Hale is teeltadviseur bij Profytodsd in Emmeloord. Ongeveer 11 jaar geleden is hij begonnen met het inzetten van Pireco producten. “Mijn eerste ervaringen waren met Mucoter en Nemater. Vooral Nemater maakte een sterke indruk op mij.” Inmiddels adviseert Ian de Pireco producten bij zowel gangbare als biologische akkerbouwers. Vooral in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen ziet Ian mogelijkheden, “Niet alles is chemisch op te lossen, de middelen van Pireco zijn dan een prima aanvulling.”

‘’Ik ben begonnen met het inzetten van Nemater op een perceel aardappelen. Vier dagen na de eerste gewasbehandeling zag je de aardappelen opleven. Na tien dagen is deze behandeling herhaald. Eerst waren we van plan nog een derde behandeling te doen maar dit bleek niet nodig. De resultaten waren goed en er stond een weerbaar en vitaal gewas”. De eerste bespuiting is gedaan tijdens de regen. Uit de ervaringen van de afgelopen jaren is gebleken dat vocht heel belangrijk is. “Spuit met veel water, tijdens of vlak voor de regen of eventueel voor het beregenen om het middel daar te krijgen waar deze het beste werkt; bij de wortels. Tijdens droge omstandigheden zien we soms mindere resultaten omdat het middel niet de kans heeft gekregen in de grond te komen”.

Na deze positieve ervaring is Ian Nemater bij verschillende boeren toe gaan passen in uien en aardappelen. Afgelopen jaar zijn er ook goede resultaten behaald in de witlof op lichte grond. Mucoter wordt door Ian vooral ingezet op percelen uien. Korrels, vlak voor of tijdens het zaaien, aan de basis aangevuld met gewasbehandelingen. “Chemie alleen komt niet altijd tot een gezond gewas. Daarom wissel ik Mucoter af met chemische middelen. Ik zie duidelijk toegevoegde waarde ten opzichte van percelen zonder Mucoter”. Een aantal jaren geleden kwam Herfomyc in het product pakket. Een middel gebruikt door voornamelijk biologische boeren in de aardappelen. In de praktijk adviseert Ian om wekelijks 5 l/ha te spuiten. “Het was snel duidelijk dat het mogelijk was met Herfomyc de plant te ondersteunen in het ontwikkelen van een weerbare aardappel plant. Ik zie voor Herfomyc ook mogelijkheden om deze te mengen met chemische middelen in een moeilijk jaar. „In de biologische wortelen adviseren we Tercol“.

Voor de komende jaren ziet Ian meer ruimte voor de Pireco middelen. Niet alleen in de biologische akkerbouw maar vooral in combinatie met chemische middelen. “Soms lijken ze elkaar te versterken. Vanwege het feit dat de toelatingen voor GBM steeds verder worden aangescherpt zal het versterken van bodem en gewas een steeds belangrijkere rol krijgen. De producten van Pireco ondersteunen het natruulijk herstellend vermogen van bodem en gewas en zijn daardoor een proma aanvulling op GBM.

Tab2
Tab3
Tab4
Tab5
Tab6
Tab7
Tab8
Tab2
Tab3
Tab4
Tab5
Tab6
Tab7
Tab8
Schrijf u nu in voor de Pireco Kennis Update
Regelmatig versturen wij onze Kennisupdate. Deze staat vol met actuele informatie, proeven en ervaringen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in!
We respect your privacy.