Zu Pireco

Pireco stützt sich auf die Erkenntnisse, die in den vergangenen 35 Jahren im Rahmen intensiver Forschung nach den Wachstumsbedingungen verschiedener Kulturpflanzen gewonnen wurden. Damit haben wir einen Schatz an tiefgehendem Fachwissen über die Gesundheit von Pflanzen und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten und Schädlingen aufgebaut. Stolz präsentieren wir Ihnen die Produktserie von Pireco, die auf der Grundlage jahrelanger Erfahrung entwickelt wurde. Unsere empirische Erforschung der Vitalität und Widerstandsfähigkeit von Pflanzen wird im Hinblick auf ständige Innovation fortgesetzt. So bieten wir jederzeit optimale Unterstützung für die Gesundheit und das Wachstum Ihrer Kulturpflanzen. De Produktserie von Pireco setzt sich aus Präparaten auf der Grundlage von sorgfältig ausgewählten Kräutern zusammen. Diese ergänzen die Elemente, die Ihre Kulturpflanzen für ihre Regeneration und Widerstandsfähigkeit benötigen. Unsere Produkte enthalten zahlreiche Spuren- und Mikroelemente. Sie tragen zur Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts und somit zu starken, vitalen Kulturpflanzen bei.

Mission

Während in der herkömmlichen Landwirtschaft hauptsächlich Symptome bekämpft werden, sehen wir unsere Mission darin, unter Berücksichtigung des Umfelds die Ursachen anzugehen. Vorbeugen ist besser als heilen. Eine vitale Kulturpflanze ist widerstandsfähiger gegenüber Schädlingen, Pilzen, Viren und Bakterien und leidet kaum darunter.

Unsere Produkte richten sich sowohl auf die Pflanze als auch auf ihr Wachstumsumfeld (den Boden). Die Wachstumsverstärker von Pireco enthalten Substanzen, die sich günstig auf das Wachstum und somit auf den Ernteertrag auswirken. Die nährenden und pflegenden Eigenschaften unserer Produkte tragen zu einem gesunden Boden und vitalen Pflanzen bei.

Immer mehr Züchter erkennen den Mehrwert von Pireco und setzen unsere Produkte für ihre Kulturpflanzen ein. Unsere Produkte finden sowohl in der herkömmlichen als auch in der biologischen Land- und Gartenwirtschaft Anwendung. Unsere Produktserie ist umfassend einsetzbar im (biologischen) Ackerbau, Gartenbau, Obstbau und für Baumkulturen, aber auch für Grünland haben wir Produkte entwickelt. Erkunden Sie die Möglichkeiten unter Produkte und Anwendungen.

 

 

 

 

Al 35 jaar doet Wim van Garderen, oprichter van Pireco in 2004, onderzoek naar alles wat groeit en bloeit. Door gewassen in hun groeiomstandigheden nauwkeurig te bestuderen en proefondervindelijk onderzoek te doen is hij de afgelopen decennia veel te weten gekomen over het leven en de leefomgeving van planten.

Door zijn onderzoek met name te richten op veelvoorkomende ziekten en plagen bij het telen van diverse gewassen, heeft Van Garderen doeltreffende methoden kunnen vinden. Methoden die niet zozeer de symptomen als wel de oorzaken aanpakken. Voorkomen is beter dan genezen. Onder dat credo streeft Pireco er naar de reguliere land- en tuinbouw minder afhankelijk te maken van chemische bestrijdingsmiddelen.

In 2005 kwam de gewasverzorgende productserie van Pireco op de markt. Een succesvolle productlijn op puur ecologische basis die nog steeds wordt verfijnd naarmate onze kennis en technologie voortschrijden. Onze zorg gaat uit naar het herstel van natuurlijk evenwicht in het ecosysteem waar elke schakel van invloed is. Alleen dan kunnen we aan oplossingen bijdragen die niet alleen effectief, maar ook veilig, duurzaam en milieuvriendelijk zijn.

Insectenplagen en ziekten veroorzaakt door schimmels, virussen of bacteriën zijn vrijwel altijd het gevolg van een disbalans in het ecosysteem. Door traditionele inzichten met moderne technologie te combineren is het mogelijk het natuurlijk evenwicht te herstellen.

Gezonde planten en een gezond leefmilieu zijn de beste preventie om plagen en ziekten te voorkomen. Een verzwakt gewas is vaak te wijten aan een verstoord natuurlijk evenwicht, veroorzaakt door bijvoorbeeld klimaatverandering, bodemomstandigheden, voedings- en/of humustekort, verkeerde standplaats en/of rassenkeuze, gebrek aan natuurlijke vijanden van plant-parasitaire insecten, etc.

Een verstoord evenwicht maakt planten en bomen aanzienlijk vatbaarder voor ziekten en plagen. Hun weerstand en vitaliteit neemt af met soms grote gevolgen. Boomsoorten kunnen bijvoorbeeld verzwakken en in het ergste geval zelfs helemaal verdwijnen.

Van oudsher is bekend dat gewassen beschermd en versterkt kunnen worden door te letten op de natuurlijke kringloop met de daarbij behorende vormen van symbiose. Pireco heeft dit principe doorontwikkeld en maakt gebruik van specifieke extracten van kruiden die leiden tot een volwaardige productlijn. De praktijk toont ons dat deze aanpak zeer succesvol is.

De producten van Pireco zijn ontwikkeld voor een breed scala aan gewassen, struiken en bomen. Ze zijn toepasbaar in zowel de reguliere als de biologische akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt en boomteelt. Ook voor het grasland hebben wij producten ontwikkeld.

De producten van Pireco
  • zijn 100% natuurlijk en plantaardig;
  • hebben voedende eigenschappen;
  • zijn rijk aan essentiële spoor- en micro-elementen;
  • stimuleren de groei en de wortels van de plant, alsmede het bodemleven;
  • bevorderen herstellend vermogen, weerbaarheid en vitaliteit van de plant;
  • worden opgenomen door zowel bodem als plant;
  • zijn 100% veilig voor mens, dier, bodem en oppervlaktewater:
  • ondersteunen het natuurlijk afweersysteem van de plant.

In vroeger tijden wist men al van de heilzame werking van natuurlijke kruidenextracten om gewassen te beschermen en te versterken tegen externe factoren. In de land- en tuinbouw van vandaag zijn deze methoden grotendeels buiten beeld geraakt en is men vooral afhankelijk van chemische beschermings- en bestrijdingsmiddelen.

Pireco voorziet in deze leemte met de ontwikkeling van puur ecologische groei- en plantversterkers. Onze producten bestaan voor 100% uit natuurlijke extracten en laten zich gemakkelijk integreren in de moderne land- en tuinbouw.

Producten van Pireco zijn niet persistent of vatbaar voor resistentie en zijn onschadelijk voor nuttige insecten. Onze producten zijn niet alleen veilig voor het milieu, maar ook voor de mensen die ermee werken. De veiligheid van al onze producten is gewaarborgd met het Control Union en Ecocert certificaat.

De producten van Pireco dragen bij aan een sterker en gezonder gewas en daarmee ook aan een hoger teelrendement. Pireco draagt hiermee bij aan een groener en duurzamer imago van de branche. Duurzaam en ecologisch telen gaat hand in hand met een hoge opbrengst.

Tab2
Tab3
Tab4
Tab5
Tab6
Tab7
Tab8
Schrijf u nu in voor de Pireco Kennis Update
Regelmatig versturen wij onze Kennisupdate. Deze staat vol met actuele informatie, proeven en ervaringen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in!
We respect your privacy.