Pireco Gezonde Groei

Element van de maand, magnesium

De belangrijke rol van magnesium bij fotosynthese en het activeren van enzymen
04-06-2020

Magnesium is het element wat geassocieerd wordt met groen blad, niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat magnesium het centrale atoom is van chlorofyl. Chlorofyl of bladgroen geeft de plant zijn groene kleur. Dit chlorofyl vangt zonlicht op en zet deze om in chemische energie, deze chemische energie wordt dan gebruikt tijdens de fotosynthese.

De belangrijke rol van magnesium

Naast de rol van magnesium bij de fotosynthese vervult magnesium nog een groot aantal functies. Zo activeert magnesium meer enzymen dan welke andere minerale voedingsstof ook. Magnesium is naast stikstof, fosfor en kalium, één van de hoofdelementen die een plant nodig heeft voor een goede groei, een tekort is dan ook schadelijk voor plantengroei. De hoeveelheid magnesium die planten opnemen varieert tussen de 0,15 en 0,75% van de droge stof. Hiervan vinden we ongeveer 20% terug in het bladgroen molecuul.

Pireco-Mulders-Chart. magnesium

Magnesiumgebrek

Het is niet gemakkelijk om een Mg-tekort te herkennen aan de hand van de symptomen. Door de mobiliteit binnen de plant zullen de verschijnselen die een tekort veroorzaken eerst op de onderste en oudere bladeren zichtbaar worden. Veel voorkomende gebreksverschijnselen zijn onder andere:

  • Het verliezen van de groene kleur
  • Roestige bruine vlekken
  • Chlorose tussen de nerven

Het duurt enige tijd, ongeveer tussen de 4 tot 6 weken, voordat tekorten zichtbaar worden. Op oudere bladeren verschijnen kleine roestbruine vlekken. Jongere bladeren vertonen geen symptomen omdat het jonge blad een tekort simpelweg aanvult uit ouder blad. Wordt het tekort echt dramatisch dan is ook het jonge blad aan de beurt en heeft de plant ook minder bloemproductie. Niet elke plant is even gevoelig voor magnesiumgebrek maar aardappel, maïs en haver zeker wel.

De zichtbaarheid van de symptomen hangt ook vaak samen met de hoeveelheid licht waaraan het blad of de plant wordt blootgesteld. Planten of bladeren die worden blootgesteld aan een hoge lichtintensiteit zullen meer symptomen vertonen dan andere. Overmaat is bijna nooit schadelijk voor de plant; maar overmaat heeft wel invloed op de opname van calcium, kalium en mangaan, de schade is dan indirect.

Magnesium en ziekten en plagen

Magnesium is een essentieel element voor microbiële groei. Veel bacteriële enzymen worden geactiveerd door magnesium. Een tekort aan magnesium kan morfologische veranderingen in bacteriën veroorzaken. In tomaat en paprika blijkt een hoog gehalte aan magnesium invloed te hebben op bacteriële bladvlekkenziekte, veroorzaakt door Xanthomonas campestris vp. Vesicatora, deze wordt erger dan wanneer er minder magnesium wordt gegeven.

Magnesium speelt een belangrijke rol bij de eiwitsynthese. Bij de stofwisseling van stikstof wordt deze ingebouwd in eiwit. Als er een tekort is aan magnesium wordt het aandeel stikstof in het eiwit lager. De stikstof die niet is ingebouwd in het eiwit kan dan een voedingsbron zijn voor insecten die in stikstof een belangrijke bouwstof vinden. Ook de fotosynthese lijdt onder een magnesium gebrek, minder magnesium, minder chlorofyl. Minder chlorofyl, minder fotosynthese, kleinere planten. Voor het bodemleven heeft dit ook gevolgen, omdat zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de suikers minder wordt.

De plant kan bij een magnesium tekort in jong blad, magnesium uit oud blad naar boven transporteren. Dit gaat echter wel ten koste van de levensduur van het oudere blad. Zo heeft men vastgesteld dat bij de fijnspar (Picea abies) in het voorjaar, magnesium uit de oudere naalden naar de jongere naalden wordt getransporteerd waardoor de concentraties van magnesium, chlorofyl en ook de mate van fotosynthese in de oudere naalden afneemt.

Magnesium en droogte

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het tekort aan magnesium wijdverbreid is in bosecosystemen in Midden-Europa. Dit wordt nog verergerd door andere stressfactoren, met name luchtvervuiling en bodemverzuring. Slechtere wortelgroei is ook een kenmerk van magnesium gebrek. Dit heeft weer invloed op de opname van niet alleen magnesium, maar ook van andere voedingsstoffen en water. Het zal duidelijk zijn wat dat voor gevolgen heeft voor de bomenstand met de laatste droge zomers.

Over het algemeen is het zo dat hoge magnesium concentraties in het blad de voedingswaarde van de plant verbetert. Maar er zit wel een addertje onder het gras. De stelling gaat niet op bij droogte. Als het niveau van het water in het blad daalt, neemt de concentratie van Mg2+ toe. Wordt deze concentratie te hoog dan kan dat juist een negatieve invloed hebben op de fotosynthese.

Meer is dus niet altijd beter. Zaken zijn ook niet altijd zwart/wit. Neem de invloed van magnesium op Fusarium oxysporum bij anjers en tomaat. Onder invloed van magnesium neemt de schimmel af bij de anjer, maar hij neemt juist toe bij de tomaat. Dezelfde schimmel, dezelfde meststof, maar een hele andere uitwerking op een ander gewas. Generalisatie is dus ook bij magnesium niet op zijn plaats.

Meer over magnesium? Neem contact met ons op.

Schrijf u nu in voor de Pireco Kennis Update
Regelmatig versturen wij onze Kennisupdate. Deze staat vol met actuele informatie, proeven en ervaringen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in!
We respect your privacy.