Tel: +31 (0)320 233 572

Ervaringen

“Een gezond gewas kan zelfstandig veel oplossen”

Donderdag, januarie 10, 2014
Henry van der Woerd, Tollebeek

Akkerbouwer Henry van der Woerd uit Tollebeek is in 2008 omgeschakeld naar een biologische bedrijfsvoering. Op het bedrijf worden momenteel 160 hectare met wortelen, aardappelen, witlof, uien, spinazie en luzerne geteeld. Sinds 2010 gebruikt van der Woerd producten van Pireco. “We zijn begonnen met het toepassen van Tercol ter preventie van de wortelvlieg. Een bodembehandeling met korrels gevolgd door een nabehandeling met Tercol vloeibaar. De resultaten waren goed, er was geen aantasting te zien na het spoelen.”

Na deze goede ervaring met de producten van Pireco is van der Woerd ook andere middelen van Pireco in gaan zetten. Aangezien de spuitmachine nog in de schuur stond vanuit de gangbare periode was een behandeling met vloeibare middelen geen probleem. Zo gebruikte van der Woerd Mucoter ter preventie van Fusarium in de uien met positieve resultaten. Ook werd Tercol naar tevredenheid ingezet ter preventie van de uienvlieg. “We zagen een sterk verjagend effect.” Tegenwoordig is het bedrijf ingericht op een toepassing van Pireco producten. Zo wordt bij het klaarmaken van het uienland in één werkgang een bodembehandeling uitgevoerd met een aangepaste kopeg. Hierdoor worden de middelen direct op de juiste diepte ingewerkt voor een optimale werking.

Ook komend seizoen zullen er op het bedrijf diverse Pireco middelen worden ingezet. ”Tercol, voor de wortelvlieg, zet ik curatief in. Je moet kijken hoe producten binnen jouw ideeën en bedrijfsvoering passen. Ik heb de afgelopen jaren gezien dat een gezond gewas zelfstandig veel problemen kan oplossen. Met Tercol kan ik als het nodig is bijsturen.”


“Een prima aanvulling op de chemische middelen”

Woensdag, november 13, 2013
Ian Hale, Teeltadviseur

Ian Hale is teeltadviseur bij Profytodsd in Emmeloord. Ongeveer 5 jaar terug is hij begonnen met het inzetten van Pireco producten. “Mijn eerste ervaringen waren met Mucoter en Nemater. Vooral Nemater maakte een sterke indruk op mij door de werking op vrijlevende alen in aardappelen en uien.” Inmiddels adviseert Ian de Pireco producten bij zowel gangbare als biologische akkerbouwers. Vooral in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen ziet Ian mogelijkheden, “Niet alles is chemisch op te lossen, de middelen van Pireco zijn dan een prima aanvulling.”

‘’Ik ben begonnen met het inzetten van Nemater op een perceel aardappelen met veel alen, er waren grote valplekken zichtbaar. Vier dagen na de eerste gewasbehandeling zag je de aardappelen opleven. Na tien dagen is deze behandeling herhaald. Eerst waren we van plan nog een derde behandeling te doen maar dit bleek niet nodig. De resultaten waren goed en er stond een sterk en gezond gewas”. De eerste bespuiting is gedaan tijdens de regen. Uit de ervaringen van de afgelopen jaren is gebleken dat vocht heel belangrijk is. “Spuit met veel water, tijdens of vlak voor de regen of eventueel voor het beregenen om het middel daar te krijgen waar deze het beste werkt; bij de wortels. In droge jaren zien we soms mindere resultaten omdat het middel niet de kans heeft gekregen in de grond te komen”.

Na deze positieve ervaring is Ian Nemater bij verschillende boeren toe gaan passen in uien en aardappelen. Afgelopen jaar zijn er ook goede resultaten behaald in de witlof op lichte grond. Mucoter wordt door Ian vooral ingezet op percelen uien die problemen hebben met fusarium. Korrels, vlak voor of tijdens het zaaien, aan de basis aangevuld met gewasbehandelingen. “Chemie alleen komt niet altijd tot een gezond gewas. Daarom wissel ik Mucoter af met chemische middelen. Ik zie duidelijk toegevoegde waarde ten opzichte van percelen zonder Mucoter”. Een aantal jaren geleden kwam Herfomyc in het product pakket. Een middel gebruikt door voornamelijk biologische boeren ter preventie van phytophthora. In de praktijk adviseert Ian om wekelijks 5 l/ha te spuiten. “Het was snel duidelijk dat het mogelijk was met Herfomyc de oogst uit te stellen en dus meer opbrengst te behalen. Ik zie voor Herfomyc ook mogelijkheden om deze te mengen met chemische middelen in een moeilijk jaar om eventuele resistentie van nieuwe phytophthora types te doorbreken.” Voor de wortelvlieg in biologische wortelen wordt Tercol geadviseerd. “Bij iedere waarschuwing van Pireco of de Groene Vlieg een bespuiting met 5-10 ltr Tercol geeft goede resultaten. Ook hier is spuiten met veel water belangrijk om een goede bedekking te krijgen”.

Voor de komende jaren ziet Ian meer ruimte voor de Pireco middelen. Niet alleen in de biologische akkerbouw maar vooral in combinatie met chemische middelen. “Soms lijken ze elkaar te versterken. Naast het feit dat de toelatingen voor GBM steeds verder worden aangescherpt werken de middelen van Pireco in sommige gevallen bijna even goed. Momenteel zie ik de Pireco producten een prima aanvulling op GBM in de gangbare teelt en een goed alternatief in de biologische teelt”.