Over Pireco

Pireco bouwt voort op de kennis die de afgelopen 35 jaar is verkregen door intensief onderzoek naar de groeiomstandigheden van diverse gewassen. Daarmee hebben wij een grondige expertise ontwikkeld op het gebied van de gezondheid van planten en hun weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Met trots presenteren wij u de productserie van Pireco die op grond van jarenlange  ervaring tot stand is gekomen. Ons proefondervindelijk onderzoek naar de vitaliteit en weerbaarheid van planten zetten wij voort om te blijven innoveren. Zo bieden wij u altijd de beste ecologische ondersteuning voor de gezondheid en groei van uw gewas. De productserie van Pireco bestaat uit middelen op basis van zorgvuldig geselecteerde kruiden. Deze vullen de elementen aan die uw gewas nodig heeft voor herstel en weerbaarheid. Onze producten zijn rijk aan spoor- en micro-elementen. Daarmee wordt het natuurlijk evenwicht hersteld, wat een sterk en vitaal gewas oplevert.

Missie

Waar men in de reguliere landbouw voornamelijk aan symptoombestrijding doet, zien wij het als onze missie de oorzaken aan te pakken met inachtneming van de omgeving. Voorkomen is daarbij beter dan genezen. Een vitaal gewas heeft een hogere weerstand tegen schadelijke insecten, schimmels, virussen en bacteriën en ondervindt daardoor nauwelijks schade.

Onze producten richten zich zowel op de plant zelf als de groeiomgeving (de bodem) van de plant. De groeiversterkers van Pireco bevatten ingrediënten die een gunstige werking hebben op de groei en daarmee ook op het teelrendement. De voedende en verzorgende werking van onze producten dragen bij aan een gezonde bodem en een vitale plant.

Steeds meer telers ontdekken de meerwaarde van Pireco en passen onze producten toe op hun gewassen. Onze producten worden ingezet binnen zowel de reguliere als de biologische land- en tuinbouw. Onze productserie is breed inzetbaar binnen de (biologische) akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt en boomteelt, maar ook voor grasland hebben wij producten ontwikkeld. Kijk voor de mogelijkheden onder Producten en Toepassingen.

 

 

 

 

Al 35 jaar doet Wim van Garderen, oprichter van Pireco in 2004, onderzoek naar alles wat groeit en bloeit. Door gewassen in hun groeiomstandigheden nauwkeurig te bestuderen en proefondervindelijk onderzoek te doen is hij de afgelopen decennia veel te weten gekomen over het leven en de leefomgeving van planten.

Door zijn onderzoek met name te richten op veelvoorkomende ziekten en plagen bij het telen van diverse gewassen, heeft Van Garderen doeltreffende methoden kunnen vinden. Methoden die niet zozeer de symptomen als wel de oorzaken aanpakken. Voorkomen is beter dan genezen. Onder dat credo streeft Pireco er naar de reguliere land- en tuinbouw minder afhankelijk te maken van chemische bestrijdingsmiddelen.

In 2005 kwam de gewasverzorgende productserie van Pireco op de markt. Een succesvolle productlijn op puur ecologische basis die nog steeds wordt verfijnd naarmate onze kennis en technologie voortschrijden. Onze zorg gaat uit naar het herstel van natuurlijk evenwicht in het ecosysteem waar elke schakel van invloed is. Alleen dan kunnen we aan oplossingen bijdragen die niet alleen effectief, maar ook veilig, duurzaam en milieuvriendelijk zijn.

De producten van Pireco zijn ontwikkeld voor een breed scala aan gewassen. Ze zijn toepasbaar in zowel de reguliere als de (biologische) akkerbouw, veehouderij, tuinbouw, fruitteelt en boomteelt. 

De producten van Pireco
  • zijn 100% natuurlijk en plantaardig;
  • hebben voedende eigenschappen;
  • zijn rijk aan essentiële spoor- en micro-elementen;
  • ondersteunen de groei en de wortels van de plant;
  • helpen het herstellend vermogen, weerbaarheid en vitaliteit van de plant;
  • worden opgenomen door zowel bodem als plant;
  • zijn veilig voor mens, dier en milieu;

In vroeger tijden wist men al van de heilzame werking van natuurlijke kruidenextracten om gewassen te beschermen en te versterken tegen externe factoren. In de land- en tuinbouw van vandaag zijn deze methoden grotendeels buiten beeld geraakt en is men vooral afhankelijk van chemische beschermings- en bestrijdingsmiddelen.

Pireco voorziet in deze leemte met de ontwikkeling van puur ecologische groei- en plantversterkers. Onze producten bestaan voor 100% uit natuurlijke extracten en laten zich gemakkelijk integreren in de moderne land- en tuinbouw.

Producten van Pireco zijn niet persistent of vatbaar voor resistentie en zijn onschadelijk voor nuttige insecten. Onze producten zijn niet alleen veilig voor het milieu, maar ook voor de mensen die ermee werken. De veiligheid van al onze producten is gewaarborgd met het Control Union en Ecocert certificaat.

De producten van Pireco dragen bij aan een vitaal en gezond gewas en daarmee aan een hoger teeltrendement. Pireco draagt hiermee bij aan een groener en duurzamer imago van de branche. Duurzaam en ecologisch telen gaan hand in hand met een hoge opbrengst.

Tab2
Tab3
Tab4
Tab5
Tab6
Tab7
Tab8
Schrijf u nu in voor de Pireco Kennis Update
Regelmatig versturen wij onze Kennisupdate. Deze staat vol met actuele informatie, proeven en ervaringen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in!
We respect your privacy.