Tel: +31 (0)320 233 572
Pireco Gezonde Groei

Proeven en Onderzoeken

NEMATER: Chitwoodi in aardappel

15-05-2013

Effectiviteit van Nemater op chitwoodi in aardappelen


In deze proef, uitgevoerd op door Proeftuin Zwaagdijk, is de effectiviteit van Nemater op aaltjes in aardappelen getoetst. Verschillende grond- en gewasbehandelingen (Nemater en Vydate 10G) zijn met elkaar, en een onbehandeld object vergeleken. Een overzicht van alle objecten en de toepassingen is te vinden in Tabel 1.

Tabel 1: behandelingen
ObjectToepassingDatum
Onbehandeld — —
200 kg/ha Nemater
10 l/ha Nemater
Volvelds voor planten
Gewasbespuiting
2-mei
30-mei, 27-jun, 8-jul, 28-jul, 8-aug
20 kg/ha Vydate 10G
10 l/ha Nemater
Rijenbehandeling
Gewasbespuiting
2-mei
30-mei, 27-jun, 8-jul, 28-jul, 8-aug
20 kg/ha Vydate 10GRijenbehandeling2-mei
40 kg/ha Vydate 10GVolvelds voor planten2-mei
10 l/ha NematerGewasbespuiting30-mei, 27-jun, 8-jul, 28-jul, 8-aug

Eind 2010 is het proefveld bemonsterd om te bepalen welke aaltjes, in welke hoeveelheden, er in de laag van 0-30 cm aanwezig waren. In het grondmonster zijn de volgende aaltjes aangetroffen:

  • Pratylenchus neglectus: 640 (bietenwortellesieaaltje)
  • Meloidogyne chitwoodi: 80

Resultaten

Gedurende het groeiseizoen zijn er geen verschillen in de stand van het gewas waargenomen. Na de oogst zijn de aardappelen gedroogd en gesorteerd waarna per object 100 aardappelen zijn beoordeeld op aantasting als gevolg van het chitwoodi aaltje. Per object is opnieuw een grondmonster geanalyseerd op de aanwezigheid van aaltjes. Zoals te zien in tabel 2 zijn bij alle behandelingen het aantal aaltjes afgenomen. Ook bij het onbehandelde perceel zijn minder aaltjes geteld al was de afname kleiner dan bij de behandelde objecten. Het totaal geoogste gewicht en de kg/ha zijn ondanks kleine verschillen in de maatsortering bij alle behandelingen gelijkwaardig. Ook zijn bij de behandelde objecten de hoeveelheid aardappelen met een aantasting door het chitwoodi aaltje nagenoeg gelijk.

Tabel 2: grondmonsters
Objectchitwoodibietenwortellesie
2-dec ’1022-sep ’112-dec ’1022-sep ’11
Onbehandeld8070640370
200 kg/ha Nemater
10 l/ha Nemater
80564050
20 kg/ha Vydate
10 l/ha Nemater
8030640190
20 kg/ha Vydate 10G800640160
40 kg/ha Vydate 10G8010640245
10 l/ha Nemater800640115

December 2011 – Onderzoek Proeftuin Zwaagdijk – projectnummer 11627

Schrijf u nu in voor de Pireco Kennis Update
Regelmatig versturen wij onze Kennisupdate. Deze staat vol met actuele informatie, proeven en ervaringen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in!
We respect your privacy.