Pireco Gezonde Groei

Trips nemen toe

12-06-2019

Aantal trips neemt toe!

Steeds meer last van trips

Schade door trips in uien

Schade door trips in uien

We hebben de afgelopen jaren steeds meer last van trips. Voor een groot deel heeft dit te maken met de verandering van ons klimaat en de daling van het aantal natuurlijke vijanden. Door de verandering van ons klimaat ontstaan er betere leefomstandigheden voor trips. Bij hoge temperaturen verloopt de generatiecyclus van trips sneller. Trips zijn daardoor sneller in staat om eitjes te leggen.

Afname natuurlijke vijanden

De afname van de natuurlijke vijanden (gaasvlieg en de roofmijt, kortschildkever en orius) heeft voornamelijk met het gebruik van enkele insecticiden te maken. Naast de trips kunnen de middelen ook de natuurlijke vijanden dood maken.

Trips

Trips

Weren

Het is lastig om trips te weren, aangezien het 0.5 mm kleine beestje zich vaak verstopt op moeilijk bereikbare plekken in de plant. Tijdens een behandeling is het belangrijk om voldoende water te gebruiken. Hierdoor vloeit de vloeistof makkelijker naar de plekken waar de trips zich verstoppen. Daarnaast werkt het effectiever om de behandeling in de avond of ’s nachts toe te passen.

Aangezien steeds meer insecticiden wegvallen is het belangrijk een aanpak te kiezen, die het probleem gedurende een lange periode beheersbaar houdt.

Alternatieve aanpak

Het is belangrijk om de percelen weerbaar te maken tegen ziekten en plagen van buitenaf. Een hoge weerbaarheid zorgt ervoor dat een plant minder aantrekkelijk wordt voor tripsen om zich bij een plant te vestigen. Bij een weerbaarder gewas moet de trips meer moeite verrichten om de cellen leeg te zuigen. Een teler zal tijdig en preventief moeten beginnen met behandelen om zo een weerbaar gewas te creëren. Door de plant met Herfosec te behandelen ondersteun je de opbouw bij weerbaarheid bij abiotische stress en aantasting door trips.

Meer weten? Neem contact op.

Schrijf u nu in voor de Pireco Kennis Update
Regelmatig versturen wij onze Kennisupdate. Deze staat vol met actuele informatie, proeven en ervaringen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in!
We respect your privacy.