Aaltjes zorgen voor veel overlast in de landbouw

Nemater preventief toepassen in het voorjaar
17-12-2021

De tijd van het jaar is aangebroken om terug te blikken op het afgelopen seizoen. 2021 Gaat de boeken in als een koud en extreem nat voorjaar. De slechte omstandigheden zorgden ervoor dat de gewassen niet wilden groeien. In combinatie met een hoge druk aan bodeminsecten heeft dat voor veel uitdagingen gezorgd. Toch heeft het slechte voorjaar niet alleen voor problemen gezorgd. De onkruiddruk was dit jaar laag en schade door aaltjes is ook erg meegevallen. Volgend jaar kunnen de rollen weer omgedraaid zijn en dan is het belangrijk om alert te zijn op de aaltjesproblematiek.

Overlast van aaltjes voorkomen

Aantasting en overlast van schadelijke aaltjes, zoals vrijlevende-, wortelknobbel- en wortellesieaaltjes, zorgen bij een te hoge druk in akkerbouwgewassen voor groeiremming en kwaliteitsverlies. Aaltjes prikken wortels en knollen van de plant aan waardoor er lesies of vergroeiingen ontstaan. Dit heeft afkeuring en opbrengstverlies van het product tot gevolg.

Vrijlevende aaltjes (aardappel)

Preventief Nemater toepassen voor een balans in de bodem

Bij een hoge aantasting van aaltjes is het lastig om de balans in de grond te herstellen. Een teler kan daar verschillende preventieve maatregelen bij gebruiken. Die maatregelen kunnen bestaan uit het kiezen van de juiste groenbemester, rassenkeuze en het toedienen van een preventief product zoals Nemater®. Om hierbij geen verkeerde keuzes te maken is het belangrijk om eerst een grondmonster van het perceel te laten nemen. Na het analyseren weet je precies welke en hoeveel schadelijke aaltjes er in de grond aanwezig zijn.

Meten is weten

De timing van het nemen van een grondmonster is belangrijk om een juist beeld te krijgen van de aaltjesdruk. Het ideale moment is na de teelt tussen november en februari. De meeste aaltjes bevinden zich dan in de bovenlaag van de grond en in de overgebleven gewasresten. Doe je de meting tijdens het groeiseizoen, dan kan het zijn dat een deel van de aaltjes niet in het grondoppervlak aanwezig is.

Belang van groenbemesters

Groenbemesters zaaien als vanggewas kan een belangrijke schakel zijn in het beheersen van aaltjes. Het is bijvoorbeeld bekend dat wortellesieaaltjes minder actief worden bij het aanprikken van Tagetes. Doordat het aaltje de endodermis van de plant aanprikt komen er stoffen vrij die er voor zorgen dat het wortellesieaaltje afsterft. Bladrammenas zorgt er voor dat de populatie wortelknobbelaaltjes afneemt.

Tegelijkertijd kan een verkeerde keuze zorgen voor juist het tegenovergestelde effect. Het wortelknobbelaaltjes M. fallax en het wortellesieaaltje P. penetrans vermeerderen sterk op Facelia. Terwijl Japanse haver zorgt voor vermeerdering van M. chitwoodi. De keuze voor de juiste groenbemestermix is erg belangrijk om niet tegen een teleurstelling aan te lopen. Een goede analyse van een grondmonster kan bij deze keuze helpen.

Herstellen van balans in de bodem met Nemater®

Op dit moment een groenbemester zaaien is niet meer mogelijk. Voor de teelt van aankomend seizoen zal er dus naar andere maatregelen gekeken moeten worden.  De bekende valplekken van afgelopen seizoen zullen bij verkeerde beslissingen ieder jaar groter worden. Als teler kan je daar op inspelen door die percelen  preventief te behandelen met het product Nemater®.

Nemater® bevat een mix aan kruiden die de plant ondersteunen weerbaar te worden bij aantasting van onder andere vrijlevende-, wortelknobbel- en wortellesieaaltjes. Door in het voorjaar preventief Nemater® toe te passen tijdens het zaaien of poten ondersteun je de opbouw van het natuurlijk herstellend vermogen en de weerbaarheid bij abiotische stress van de gewassen. Hierdoor kan op indirecte wijze de overlast en schade door aaltjes voorkomen en beheersbaar worden.

Advies voorjaar

-Nemater® granulaat 30 kg/ha tijdens zaaien.
-2x Nemater® vloeibaar 10 l/ha na opkomst, interval 14  dagen.
-Regen of inregenen na toepassing zorgt voor een optimaal effect.

Voor technische informatie kunt u contact opnemen met onze technisch adviseur Job Simmes.

Schrijf u nu in voor de Pireco Kennis Update
Regelmatig versturen wij onze Kennisupdate. Deze staat vol met actuele informatie, proeven en ervaringen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in!
We respect your privacy.