Tel: +31 (0)320 233 572
Pireco nemater bodemleven

De microwereld van de bodem

17-07-2018

De wereld van het allerkleinste is een fascinerende wereld, onzichtbaar voor het menselijk oog maar enorm belangrijk voor het leven op aarde. De grond onder onze voeten bestaat onder andere uit poriën gevuld met lucht en water. In dit aquatische milieu leven verschillende biotopen welke nauw verwant zijn aan het microleven in meren en rivieren. Hier komen we twee groepen tegen die de grootste invloed uitoefenen op de processen in de bodem. Dit is de wereld van de nematoden en de protozoa. Protozoa zijn eencellige micro-organismen die zich voeden met bacterien. Nematoden vinden we in bijna elke bodem. Zij worstelen zich een weg door de bodem, soms zwemmen ze daarbij in met water gevulde poriën (net als hun neven in aquatische milieus), maar vaker duwen zij zich een weg door deels met lucht gevulde zeer fijne openingen.

De meeste nematoden voeden zich met schimmels, bacteriën en algen of jagen op andere bodembewoners, 10-20% voedt zich met levend plantmateriaal. Al dit microleven heeft invloed op elkaar. Zo hebben grazende nematoden een aanzienlijk effect op de groei en activiteiten van schimmel- en bacteriepopulaties. Het is dan ook van groot belang om diversiteit in de verschillende soorten nematoden na te streven om op die manier voor het nodige evenwicht te zorgen. Hoe wordt er in voedsel voor het bodemleven voorzien? Het is een kwestie van eten en gegeten worden, wat daarbij uitgescheiden wordt dient tot voedsel voor een volgende groep.

Bacteriecellen bijvoorbeeld bevatten stikstof. Deze bacteriën dienen tot voedsel voor bacterie-etende nematoden. De bacterie bevat echter meer stikstof dan de nematode nodig heeft. De nematoden scheiden de overtollige stikstof uit welke direct voor de plant beschikbaar is. De activiteit van dit soort nematoden kan wel 30-40% van de voor de plant opneembare stikstof voor haar rekening nemen. Dit laat heel duidelijk het belang zien van het stimuleren van evenwichtige nematodenpopulaties.


DE ROL VAN NEMATER

Nemater bevat extracten van diverse planten waarvan de meeste kruiden zijn. Welke rol speelt Nemater in de bodem? Pireco heeft een lange geschiedenis achter zich van het doen van proeven met haar producten. Jaar na jaar wordt onderzocht wat het effect van Nemater op de plant parasitaire nematoden is. De resultaten laten keer op keer zien dat Nemater het aantal ‘slechte’ Nematoden indirect doet afnemen. Interessant is echter, gezien bovenstaande informatie, welk effect Nemater heeft op de populatie wenselijke of ‘goede’ nematoden? Ook hier zijn de resultaten eensluidend. Zoals in onderstaand schema te zien is, verhoogt Nemater de populatie wenselijke of ‘goede’ nematoden in de bodem. Nemater werkt dus op twee fronten. Enerzijds is er een afname van de plant parasitaire nematoden, terwijl anderzijds er een toename is in het aantal ‘goede’ nematoden. Nemater draagt dus bij aan een evenwichtig bodemleven en ondersteunt daardoor het natuurlijke herstellend vermogen van bodem en gewas. Kortom de juiste keus voor een gezonde groei. Meer weten over Nemater? Klik hier voor meer informatie.


WAT GEBEURD ER MET DE GOEDE AALTJES? 
Voor (2 juni 2016)Na (27 oktober 2016)
BehandelingPratylenchus totaalOverige aaltjesPratylenchus totaalOverige aaltjes
Gangbaar 120146001020
Gangbaar 225164001325
Pireco201330153410
Pireco35134002400
Gangbaar 3251695101225
Gangbaar 4651175151045
Gangbaar 5951550101335
Gangbaar 6601700201240

Resultaten uit een proef uitgevoerd door Delphy: het effect van Nemater op Pratylenchus en “vriendelijke” aaltjes.

Schrijf u nu in voor de Pireco Kennis Update
Regelmatig versturen wij onze Kennisupdate. Deze staat vol met actuele informatie, proeven en ervaringen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan nu in!
We respect your privacy.